Kayıtlar

Şua izni hakkı ve kullanımı hakkında herşey.

Radyoloji nizamnamesinin yirmi dördüncü maddesi şöyle :
Madde 24 –Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir. 

Bu maddeye göre şua izni kullanımı için 6 ay beklemeye gerek yoktur. Yılın herhangi bir ayında şua izni kullanılabilir. Altı ay bekleme hikayesi uydurmadır. Şua izni parça parça kullanılamaz. Şua izni kullanılmaması veya kullandırılmaması suç teşkil eder. Şua izni sonraki seneye devretmez. Şua izni kullanımında personeller arasında ayrıcalık,  öncelik yoktur. Yeni gelen çorbasını içer gibi saçmalıklar hiç yoktur. Örneğin beş kişi Temmuz ayında şua iznine ayrılmak istiyor ancak iki kişi gönderilecek. Bu durumda kura çekilir. Sen yenisin geri dur muhabbeti yalandır. Örneğin Şubat ayı işe başladınız Mart ayında şua izni kullanabilirsiniz. Kasım ayında başladınız aralıkta şuaya çıkabilirsiniz. Şua iznine ayrılan personele ek döner vermezler. Lakin dava açıp ek dön…

Dgs ile Radyoloji'den hangi aöf ya da örgün bölümlere geçiş yapılabilir?

Dijital Görüntüleme Yöntemleri - Bilgisayarlı Tomografi

Dijital Görüntüleme Yöntemleri - Röntgen ve Ultrason

Dijital Görüntüleme Yöntemlerine Giriş

Ultrason, Bt, MRG ve Sintigrafi Terimleri

Düzlem, Hareket ve Radyografi Terimleri

Genel Terimler ve Pozisyon Terimleri

Radyasyon Sağlığı ve Radyasyondan Korunma 3

Radyasyon Sağlığı ve Radyasyondan Korunma 2

Radyasyon Sağlığı ve Radyasyondan Korunma 1

Kontrast Maddeler 2