Kayıtlar

Radyoloji Tarihi, Tanımı, Amacı ve Kapsamı - Temel Radyoloji Tekniği

Röntgen Fiziği Sunum-1 Radyodiagnostik, radyasyon ve diagnostik kelimelerinden oluşmuştur.
Radyasyon; maddelerin enerji salması veya transferine verilen addır.
Diagnostik, tanı anlamını taşır.
Radyodiagnostik (Tıbbi görüntüleme), dokularda oluşturulan enerji salımı veya transferi yardımıyla hastalıkların tanınması olarak tanımlanabilir.

Hastalıkların tedavisi için öncelikle insan vücudunun anatomi ve fizyolojisinin görüntülenerek hastalıkların tanısı gerekmektedir.
Tanısal görüntülemede kullanılan enerji kaynağı hastanın içinde veya dışında olabilir.
Hastadan kaynaklanan enerji doğal olarak bulunabileceği gibi, dış uyarılma veya enerji salan bir maddenin hastaya verilmesi ile oluşturulabilir.
Diğer yöntemde ise hasta bir dış enerji kaynağı ile karşılaştırılır.

Enerji etkileşimlerinde; insan vücudunda enerjinin geçişi, yansıması veya salımı yoluyla vücudun intrensek özellikleri ortaya konulur.
Radyografi ve bilgisayarlı tomografide x-ışını geçişi (transmisyon), ultrasonografide ses da…

KPSS-2018/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pazisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Taban ve Tavan Puanları

KPSS-2018/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Tercih Rehberi

Sağlık Personelinin Öğrenim Durumu Tayini Yapabileceği Bölümler

KPSS 2017/5 Haziran Yerleştirme Sonuçları Taban ve Tavan Puanları (Radyoloji-TGT-Radyoterapi)

Kpss 2017/5 Haziran Tercih Klavuzu: Radyoloji,TGT,Röntgen,Radyoterapi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümü Taban Puanları 2016