Kardiyovasküler Sistem- Venler, Arterler ve Kapaklar