Radyasyon ve Doz Limitleri Yönetmeliği ile Neler Değişti?

5 Temmuz’da Resmi Gazetede Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik için tıklayınız
Söz konusu yönetmelikte radyoloji çalışanlarının beklentilerini karşılamadığı gibi mağduriyetlerinin sonlandırılmasında da önemli değişiklikler yapılmamıştır.
Radyasyon Yönetmeliğinde Değişenl
er:
Madde-2 Yapılan düzenlemeye göre artık özel sağlık kuruluşlarında görev yapan radyoloji personelinin de çalışma düzeni bu yönetmeliğe göre yapılacak.
Madde-4 Radyasyon görevlisi ve gözetimli alanların tanımı yapıldı.
Etkin Dozlarda Düzenleme
( Madde-7 ) Çalışanların personelin maruz kalacağı etkin dozlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Önceki düzenlemede etkin dozun ayda 2mSv’yi, el ve ayaklar için eş değer dozun 50 mSv’yi ve En yoğun radyasyona maruz kalan bir santimetrelik alan referans olmak üzere cilt için eş değer dozun aylık 50 mSv’yi geçemeyeceği düzenlenmişken yeni düzenlemede bu dozları geçmesi halinde inceleme düzeyi doz seviyesi olarak değerlendirilecekleri düzenlenmiştir.
İcap Nöbet süreleri Çalışma Saatinden Sayılacak
(Madde-8 )Yönetmelikte yapılan düzenleme ile icap nöbetinde çalışılarak geçirilen sürede 35 saatlik çalışma süresinin içine dahil edilecek. Fakat söz konusu düzenlemenin çalışma hayatında karşılığının bulması oldukça zor. Çünkü personel eksikliğinin olduğu kurumlarda 35 saat aşılsa bile çalışan eksikliği nedeniyle yine görev verilecek. Personelin yeterli olduğu kurumlarda da ise çalışanlar nöbet tutmak suretiyle çalışma saatlerini aşmaktadır.
Fazla Radyasyona Maruz Kalan Çalıştırılmayacak
Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin etkin dozu 5 yıl toplamında 100 mSv’yi geçmesi durumda bu personel radyasyon görevlisi olarak çalıştırılamayacak Radyasyon görevlisi olmamasına rağmen radyasyon kaynağı ile yürütülen çalışmalar neticesinde yıllık 1 mSV etkin doz değerinden fazla doza maruz kalma riski olan personele kişişel dozimetre kullandırılacak Kullanılmayan sağlık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılması hükmü getirilmiştir.
Hamile Personelin Çalışma Şartlarında Değişiklik
Yönetmelikte yapılan değişiklikte ” Hamilelik durumu ortaya çıkan personelin çalışma şartları bilfiil denetimli alanları kapsamayacak şekilde düzenlenir.” Hükmü getirilmiştir. Önceki yönetmelik hükmünde ise açıkça çalışma koşulları bilfiil radyasyon kaynakları ile ilgili işleri ve işlemleri içermeyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtilmişti. Denetimli alanlar dışında kalan ve yıllık doz sınırı 1/20′sinin aşılma ihtimali olan ve 3/10′nunu ise geçme ihtimali beklenmeyen gözetimli alanlarda çalıştırılabilecekler.

Yorumlar