Antalya’dan Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, ‘Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi’ isimli proje geliştirdi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) destek verdiği çalışmayla web siteleri kullanılarak kamu hastanelerinin sağlık turizmini hastalarına tanıtılması amaçlanıyor.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Taş, kamu hastanelerinin güçlü uzman personel kadrosu ve fiziki altyapısı bulunduğunu söyledi. Sağlık turizmi hastalarının hastanelerin verdiği hizmetlerden faydalanabilmeleri için verilen hizmetlerin tanıtımlarının yapılması gerektiğine işaret eden Taş, “Tanıtımın en etkin ve yaygın yollarından biri de teknolojiyi doğru ve amacına yönelik kullanmaktan geçiyor. Bu doğrultuda kurumların hizmetlerini sağlık turizmi hastalarına ulaştırmak için kurumların web sitelerinin kullanılması planlanıyor. Bu kapsamda turizmde ürün/hizmet çeşitlendirmesi, bölgesel bazda markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulması, yurtiçi-yurtdışı tanıtım ve pazarlama ürünlerinin teknolojik anlamda da etkin kılınması yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamayı amaçlayarak ‘Sağlık Turizmi Araştırma ve Web Projesi’ geliştirdik.” diye konuştu. Taş, söz konusu projeyle ilgili BAKA ile sözleşme imzalandığını belirtti.

Çalışmaları başlayan proje kapsamında; Antalya’da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve bağlı hastanelerin ‘sağlık turizmi’ yol haritasının çıkarılmasına katkı sağlamak için saha araştırması yapılacak. Antalya’da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, bağlı hastaneler ve ADSM’lerin web sitelerinin yabancı dillerde tasarımları yapılacak. Bu şekilde web üzerinden verilen sağlık hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Yorumlar