Doktorlar, Sağlıkçıların Patronu Olmayacak

Doktorlar, Sağlıkçıların Patronu Olmayacak. Doktorlar, sağlık memurlarının, hemşirelerin, acil tıp teknisyenlerinin, ebelerin patronu olmayacak.

Aile hekimlerinin yanında görev yapan hemşirelerin doktora bağlanması ile ilgili düzenleme rafa kalktı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun talimatıyla, doktorların hemşirenin patronu olmasını öngören düzenleme iptal edildi. Böylece sayıları 22 bini bulan hemşire ve aile sağlığı elemanı, eskisi gibi görev yaptığı ilin valiliğine bağlı olarak çalışmaya devam edecek.

Bakan Talimat Verdi

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Taslağı ile aile hekimlerinin, yanında çalışan hemşire ve aile sağlığı elemanlarının işe alınıp çıkarılmasına da karar vermesi öngörülüyordu. Bakanlık, düzenlemeyi aile hekimlerinin yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşüne sunmuştu.

Hem hemşirelerin bağlı bulunduğu örgüt ve dernekler hem de sendikalardan itirazlar geldi.
Takvim’in haberine göre; Tüm görüşleri değerlendiren Sağlık Bakanlığı, yönetmeliği bakan onayına sunmadan, Bakan Müezzinoğlu’nun talimatıyla rafa kaldırdı.

Düzenlemenin yönetmelik taslağından çıkarılmasıyla doktorların patronluğu başlamadan bitti.

Yorumlar