Hastanelerde Hasta, Personel Tuvaletleri Birleşti

Hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişiler hasta olarak ayda bir kez “Gizli müşteri” uygulamasıyla hastanelere gidecek ve gözlemlerini il genel sekreterliğine rapor olarak sunacak.

Sağlık Bakanlığı, hasta kılığındaki görevlilerle kamu hastanelerine denetim başlattı, sendikalar ayaklandı

Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği’yle devlet hastanelerinde 90 gün sürecek bir proje başlattı. Projeye göre devlet hastaneleri “Gizli müşteri” denen görevliler tarafından denetlenecek, hasta personel tuvaletleri birleştirilecek, hastaneye gelen hasta ve yakınlarının mailleri toplanacak. Sağlık sendikaları ise bu projeye tepki gösterdi.

90 Gün Projesi adlı çalışma 27 ana başlık altında, yaklaşık 500 maddeden oluşuyor. Projeye göre 90 günde yapılacak bazı çalışmalar şöyle;

» Her hastane yönetimi 90 gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret edecek. Hastaneler bazında her ay en az dört hasta ziyareti gözlem raporu bildirilecek.

» Hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişiler hasta olarak ayda bir kez “Gizli müşteri” uygulamasıyla hastanelere gidecek ve gözlemlerini il genel sekreterliğine rapor olarak sunacak.

PERSONEL TUVALETİ KALKACAK

» Personel tuvaletleri hasta tuvaletleriyle birleştirilecek.

» Hastane çalışanlarının tamamı yaka kartlarını 10 metrelik mesafeden okunacak şekilde takacak.

» Tüm kamu hastanelerinde hastalar standart olarak “hoş geldiniz, geçmiş olsun” cümlesiyle karşılanacak.

» Hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanları tespit edilecek. Kurum başkanlığı tarafından bu alanlarda gösterilebilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenecek ve hastanede yayınlanabilecek alanlarda yayınlanacak.

» Hasta ve yakınlarının e-mail adresleri toplanacak.

» Hastane çalışanlarının, yatan ve poliklinik hastalarının en çok memnuniyetsizlik duydukları ve en çok memnuniyet duydukları üç konu tespit edilecek.

OBJEKTİFLİĞİNE GÜVENEMEYİZ

Sağlık sendikaları ise Bakanlığın projesine tepki gösterdi. Türk Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci Taraf’a yaptığı açıklamada “gizli müşteri” uygulamasını eleştirerek şunları söyledi: “Hastanelerin bizatihi denetimini kamu görevlileri yapar. Hastaneyi denetleyecek hastanenin iç denetim mekanizması var. Böyle bir uygulamayı kabul etmek mümkün değil. Gizli müşterinin ne kadar sağlıklı bilgi vereceğini kim söyleyebilir. Yani artniyetli bir takım bilgiler verirse oradaki çalışanlar bu konudan tedirgin olmayacak mı? Gereksiz yere sorgulamalar, yargılamalar olacak.”

İstanbul Tabip Odası Divan Kurulu üyesi Güray Kılıç ise projenin doktor hasta ilişkilerini zedeleyeceğini savunarak şöyle konuştu: “İçeri giren kişi beni denetlemeye gelmiş bir ajan mıdır yoksa hasta mıdır diye bir hastaya yaklaşabilir misiniz? Böyle bir güvensizlik üzerinden sağlık hizmeti verilebilir mi? Siz hekime her türlü derdinizi açıyorsunuz her türlü mahreminizi anlatıyorsunuz böyle bir denetleme hasta hekim ilişkisini tahrip eder. Personel hasta tuvaletlerinin birleştirilmesi konusunda da klinikte 24 saatini geçiren bir doktor olarak size özel bir şey istiyorsunuz. Çünkü hayatınız orada geçiyor. Sizin hayatınız zor durumda olan insanların durumunu düzeltmek için kurgulanmış ve o şartlarda çalışırken çalışma ortamınızın düzgün olması gerekiyor.”

ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIR

Sağlık-Sen Başkanı Metin Memiş ise uygulamayı genel olarak olumlu bulduğunu söyledi. Memiş, uygulamayı şöyle değerlendirdi: “Sağlık Bakanlığı tarafından hasta memnuniyetinin yanısıra sağlık çalışanlarının da görüş ve memnuniyetinin dikkate alınacağı bu uygulama kısmen de olsa olumlu maddeler içeriyor. Çalışanların elektronik posta adreslerinin alınarak kurum başkanlıklarına gönderilmesi ve bunun sonucunda kurum tarafından yapılacak anketlere çalışanların katılımının sağlanması, sağlık çalışanlarımızın memnuniyet ya da şikayetlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Yine hasta ve çalışanların memnuniyet duyduğu ve memnun olmadığı üç konunun tespit edilecek olmasını hasta memnuniyetinin yanısıra çalışan memnuniyetinin de gözetilmesini olumlu olarak değerlendiriyorum. Ancak sağlık personeli tuvaletleri ile hasta tuvaletlerinin ayrı olması uygulamasının son bulması hastaların sağlık çalışanlarına enfeksiyon bulaştırma riskini artırır. Uygulamada dikkat çekici bir noktada “gizli hasta” projesi. Bu uygulamada da objektif kriterler dikkate alınmalı.”
taraf

Yorumlar