Hipertiroidi

Hipertiroidi, kişide yüksek miktarda tiroid hormonu bulunması durumuna verilen isimdir. Boynun alt kısmında bulunan tiroid bezi tarafından üretilen tiroid hormonları, vücudun enerjisini düzenlemekten sorumludur. Tiroid hormon seviyeleri yüksek olduğunda, vücut hızlı bir şekilde enerji tüketir ve yaşamsal fonksiyonlar hızlanır. Çoğu durumda, hipertiroidizm tiroid bezinin kendisindeki bir problemden kaynaklanmaktadır, ve tiroid bezi başka bir bulgu vermeksizin sadece fazla miktarda tiroid hormonu üretir. Bu durumun en sık nedeni Graves hastalığıdır; bu hastalık bağışıklık sisteminin rol aldığı bir hastalıktır ve tiroid bezinin hormon kontrol mekanizmasını tahrip eder, ayrıca kontrolsüz bir şekilde yüksek miktarda hormon üreten iyi huylu tümör gelişimi de vardır (tiroid bezi dışarıdan şişkin görülür). Tiroid infeksiyonları sonucu kısa süreli hipertiroidizm meydana gelebilir. Nadir olarak hipertiroidizm, hipofiz bezinden tiroid stimüle edici hormon (TSH) un aşırı üretilmesi sonucu meydana gelebilir. Hipertiroidizmin en sık nedeni oaln Graves hastalığı, tipik olarak 20-40 yaş arasındaki genç kadınları etkiler, bununla birlikte hastaların yaklaşık olarak %12 si erkektir. Graves hastalığının genetik faktörlerle ilgisi vardır ve bu nedenle Graves hastalığı aynı ailede 3-4 kişiyi etkileyebilir. Nadiren, fazla tiroid hormonun kaynağı tiroid bezi değil, dış kaynaklardır; struma ovarii (kadınlarda overlerde bulunan ve tiroid hormon üreten anormal bir doku). Tiroid takviyesi alan kişilerde de hipertiroidizm belirtileri saptanabilir. Belirtiler Sinirlilik, uykusuzluk, dramatik duygusal dalgalanmalar, titremeler, artmış kalp atım hızı, barsak hareketlerinde artma, nedeni açıklanamayan kilo kaybı (artmış iştaha rağmen), sıcak ortama karşı aşırı duyarlılık (daima sıcaklama hissi), kas zayıflığı, nedes darlığı ve çarpıntı. Kadınlarda adet dönemleri, kısalabilir (adetler sıklaşabilir) veya tamamen durabilir. Daha ileri yaşlarda, hastalar kalp yetmezliği veya angina ağrısından şikayetçi olabilir. Hipertiroidizm özellikle Graves hastalığına bağlı olarak meydana geldiğinde egzoftalmus denilen duruma da neden olabilir. Egzoftalmus, gözlerin arkasında bulunan dokuların şişerek gözlerin ileri doğru çıkmasına verilen isimdir, hasta dik dik bakıyormuş gibi görünür.
-------------------------------------------
Hipertiroidi, tiroid bezlerinin olması gereken fazla çalışması sonucu, yüksek oranda tiroid hormonunun üretilmesi anlamına gelir. Farklı sebepler yüzünden kanda bulunan tiroid hormonunun artış göstermesine ise tirotoksikoz adı verilir. Her iki tiroid tipinin de belirtileri benzerlik gösterir. Zira her iki olguda da kanda bulunan T3 ve T4 tiroid hormonlarının seviyesinde artış gözlenir. Kanda bulunan TSH seviyesinde düşme meydana gelir. En çok görülen sebebi ise Graves hastalığı olarak bilinir. Özellikle yaşlı hastalarda görülen sıcak nodüller hipertiroidin diğer sebepleri arasındadır. Ayrıca kontrolsüzce alınan tiroid hormonu, birtakım iltihabi tiroid hastalıkları, fazlaca iyot tüketimi, doğum sonrası tiroid gibi farklı olgularda hipertiroidi hastalığının sebepleri arasındadır. Hipertiroidi oldukça rahatsızlık ve şikâyet meydana getiren, zarar verici toksit bir vakadır.

Hipertiroidi belirtileri nelerdir?

Hipertiroidi belirtileri arasında en çok dikkat çeken, aşırı sinirlilik, çarpıntı, hızla zayıflama, ellerde sebepsiz titreme, güçsüz kaslar, vücut sıcaklığında artış, aşırı terleme, saç dökülmesi, nemli cilt, kolay ve sık sık kırılan tırnaklar, bağırsak hareketlerine hızlılık, adet düzensizliği, adet kanamalarında dikkat çekici azalma, gözlerde şişlik, çift görme gibi şikâyetler sayılabilir.

Hipertiroidi hastalığında kalp çarpıntısı uyarıcı bir belirti midir?

Kalp çarpıntısı, hipertiroidi hastalığının en net bulgusudur. Kalp çarpıntısı olmadan hipertiroidi olmaz denilebilir. Bu sebeple hipertiroidi hastalarının ilk şikâyeti kalp çarpıntısıdır. Hipertiroidi hastaları en ufak bir fiziksel aktivite de çok fazla kalp çarpıntısı hissedebilirler. Hatta bazı durumlarda hiçbir fiziksel harekette bulunmadıkları halde, efor sarf etmedikleri halde kalp çarpıntısı yaşadıklarını belirtiler. Daha ileri vakalarda ise kalp çarpıntısı, kalp ritim bozukluğuna kadar ilerleyebilir. Bu sebeple kalp çarpıntısı şikâyeti ile gelen hastalara mutlaka tiroid hormon testlerinin yapılması gerekir.

Hipertiroidi hastalığı iştah açar mı?

Kesinlikle evet. Hipertiroidi ile birlikte hastaların dikkat çekici bir fazla yeme isteği duyduğu gözlenir.iştah açılması gençlerde, yaşlılara göre daha fazla görülür. Lakin çok fazla yemelerine rağmen kilo almadıkları, hatta zayıfladıkları görülür. Çünkü hipertiroidi bazal metabolizmayı, doğal olarak da oksijen ve enerji tüketimini artırır. Kişi sıcağa karşı tahammülsüzlük gösterir, çünkü vücut ısısında belirgin artış meydana gelir. Artan metabolizmanın akabinde de iştah artışı görülür. Bu ilk iştah artışında hasta kilo alabilir ancak hastalığın bir sonraki evrelerinde hızla zayıflar.

Hipertiroidi bağlı olarak gözlerde de bazı belirtiler meydana gelir mi?

Hipertiroidide, göz kaslarında güçsüzlük oluşur ve buna bağlı olarak göz kapakları normalin dışında açık hale gelir. Gözlerde büyüme, nemlilik, parlak nemli bir hal gözlenir. Bu durum Hipertiroidi tedavisi ile düzelirken, eğer Graves hastalığına bağlı olarak gözlerin ileri, dışarı doğru fırlaması söz konusu olmuş ise, Hipertiroidi tedavisi sonrasında bu durum düzelmeyebilir. Bu durumlarda çift görme sorunu ortaya çıkabilir. Sigara içen kişilerde gözlerin ileri doğru fırlaması arasında bir bağ vardır. Ayrıca hastalığın tedavisini de sigara zorlaştırmaktadır. Bu sebeple sigara bırakılması mutlaka Hipertiroidi hastasına tavsiye edilir.


Çok terleyen ve çok su içenlerde hipertiroidi şüphesi duyulmalı mıdır?

Hipertiroidi hastaları çok fazla terlerler. Oturdukları yerde hiçbir iş yapamadıkları halde terlemeye devam ettikleri görülür. Vücuttan ter yoluyla atılan su kaybını karşılamak için istemsizce çok fazla su içme isteği duyarlar. Bu sebeple fazla terleme akabinde fazla su içme hallerinde Hipertiroidi testleri yapılmalıdır.

Hipertiroidi kısırlığa sebep olur mu?

Hipertiroidi, vücudun bütün sistemlerini etkilediği gibi üreme sistemlerini ve üreme hormonlarını da etkiler. Kadınlarda düzensiz adet dönemlerine, adet kanamalarının azalmasına, yumurtalamanının azalmasına, cinsel isteksizliğe sebep olur. Bu sebeplerde kadınlarda gebe kalma ihtimali zorlaşabilir. Lakin Hipertiroidi tedavisi olunduğu zaman bu sorunlar ortadan kalkar. Erkeklerde ise, durum biraz daha farklıdır. Hastalığın ilk başlarında cinsel performansda artış gözlenirken, hastalığın ilerlemesi ile birlikte cinsel isteksizlik görülür. Ayrıca erkeklerde meme büyümesi gözlenir. Fakat bütün bu sorunlarda tedavisi sonrasında yok olur.

Hipertiroidi hastalığında deri de ne gibi değişlilikler görülür?

Hipertiroidi ile birlikte vücut ısısında artış gözlenir ve akabinde derinin aşırı nemlendiği ve inceldiği görülür. Özellikle ayak derisinde kalınlaşmalar ve ödem gözlenebilir. Ellerde ve avuç içlerinde damarların genişlemesi yüzünden kızarıklıklar gözlenebilir. Tırnaklarda cansızlık ve kırılma, saçlarda dökülme saç derisinde sağlıksız alanlar, vücudun farklı yerlerinde deri kaşıntıları gözlenebilir.

Hipertiroidi ve kemik erimesi arasında ilişki var mı?

Evet. Çünkü Hipertiroidi kemik metabolizmasını bozmaktadır ve kemik erimesine sebep olmaktadır. Kemiklerde bulunan kalsiyum azalır ve kan ile idrardaki kalsiyum artar. Bedende ciddi bir kalsiyum kaybı gözlenir. Söz konusu sorun menopoza girmiş kadınlar için daha önemlidir. Zira menopoz sebebiyle zaten kemik erimesi yaşamakta olan kadınlar, birde Hipertiroidi etkisi ile bir kat daha kemik erimesi sorunu ile karşı karşıya kalırlar.

Hipertiroidinin sebepleri nelerdir?

Hipertiroidinin bilinen en belirgin nedeni Graves hastalığıdır. Graves hastalığının nedeni ise net olarak bilinmemektedir. Bağışıklık sisteminde meydana gelen bir bozulma ile tiroid bezinin gereğinden fazla neden olan proteinler vücutta üretilir. Hipertiroidinin bir diğer nedeni ise çok çalışan nodüllerdir. Sıcak nodüller, tiroid bezinden ayrı olarak sürekli ve çok fazla oranda tiroid hormonu üretirler ve kana aktarırlar. Tiroid bezinin iltihaplanması halinde, aşırı iyot alımı ve tiroid bezinin farklı nedenlerle hasar olması hipertiroidinin ender görülen öteki nedenleri arasında sayılabilir. Hipotiroidinin tedavisi esnasında verilen tiroid hormonlarının kontrolsüz ve fazla alımı da hipertiroidinin oluşma nedenleri arasında yer alır.

Hipertiroidi hangi yöntemlerle teşhis edilir?

Hipertiroidi çok açık seyreden bir hastalık olduğu için, teşhisi koymak zor olmaz. Belirtiler ışığında yapılan genel testler tanı koymak için yeterlidir. Hastalığın kesin teşhisi için kanda tiroid hormonlarının ve TSH’nın seviyesi gözlenir. Genellikle T3 veya T4’ün her ikisi ya da yalnızca bir tanesi yüksek bulunur. Graves hastalığı durumunda ise tiroid antikorları yükselir. Tiroid sintigrafisi ile nodüllerin fonksiyonu ile ilgili bilgi edinilir. Tiroid uptake testi ise tiroid bezinin bütün fonksiyonları hakkında bilgi verir.

Hipertiroidi Tedavisi

Hipertiroidi, kişiyi çok fazla rahatsız eden ve bedene hasar veren bir klinik durumdur. Bu sebeple kesinlikle tedavi edilmeli ve kısa zamanda tedaviye başlanmalıdır. Tedavi için farklı yollar mevcuttur. Uygulanan ilaç tedavisi ile hastalığın belirtileri bir müddet sonra yok olur. Lakin tam tedavi için uzun bir süreye ihtiyaç olabilir. İlaç tedavisi sırasında kullanılıyorsa eğer, sigara kesinlikle bırakılmalıdır. İlaç tedavisi dışından Radyoaktif iyot tedavisi (atom) diğer bir Hipertiroidi tedavi yöntemidir.

Yorumlar