Özel sağlık eğitimine fren!

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre gerekli altyapı, donanım ve uzman eğitmen kadrosu olmadan sadece kar amacıyla kurulan, devletin öğrenci başına verdiği bin lira teşvikle sayıları kontrolsüz artan özel sağlık meslek liseleri için önce Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)yönetmelik değişikliği yaptı, ardından Sağlık Bakanlığı genelge yayınladı.


Sağlık Bakanlığı‘nın 14 Ağustos’ta yayınladığı genelgesiyle okulların staj protokolü yapacak hastanelerle daha öce yarı yarıya olan personel-öğrenci sınırlaması değiştirildi. Genelge’de özel sağlık meslek liselerinin kamu, üniversite veya özel hastanelerde bir eğitim öğretim yılı için staj yapacak öğrenci sayısı toplamının, hastanede çalışan aynı alandaki toplam sağlık personeli sayısının üçte birini geçemeyeceği yer aldı. Genelgeyle personelin staj ihtiyaçlarında öncelikle ildeki üniversitelerin ön lisans-lisans, sonra kamu sağlık meslek liseleri daha sonra özellerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtildi.

Dar ve orta gelirli aileler ilgi gösteriyor

Özel sağlık meslek liselerinin artışında Türkiye’de sağlık tesisi yatırımları, yaşlı nüfus için özel bakım evleri sayısındaki artış ve sağlık turizmine olan ilgi etkili oldu. Ayrıca, ‘İş bulma ihtimalinin artışı‘ umuduyla çocuklarının mezun olduktan sonra kolayca iş bulmasını isteyen dar ve orta gelirli aileler çocuklarını bu liselere kayıt yaptırmaya yöneldi. Bu talep girişimcileri özel sağlık meslek lisesi yatırımlarına itti. Sağlık Bakanlığı, 2012’de 114 bin 772 olan hemşire sayısının 2023 vizyonu çerçevesinde 400 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca yine 2023 yılına kadar 15 bin tıbbi görüntüleme teknikeri, 7 bin fizyoterapist, 10 bin diyaliz teknikeri, ağız/diş sağlığı ve iş sağlığı alanında yetişmiş binlerce yardımcı personele ihtiyaç olacağı belirtiliyor.

Yıllık eğitim bedeli 6-23 bin lira arasında

Bir yatırımcının özel sağlık meslek lisesi yatırımı yapması için Milli Eğitim Bakanlığı‘nın özel okulların açılması ile ilgili MEB kriterlerine ek olarak, bulunduğu bölgeye 30 km uzaklıktaki hastanelerle staj yapacak öğrenciler konusunda 10 yıllık protokol imzalanması ve formasyonu olan teknik öğretmenlerin istihdam edilmesi gibi ek şartlar gerekiyor. Okullardaki eğitim süresi 4 yıl. Yıllık eğitim ücreti 6 bin liradan başlayıp 23 bin liraya kadar çıkıyor. Özel sağlık Meslek Liselerinde MEB’nın belirlediği 11 sağlık alanı ve bu alanlarla ilgili çok sayıda kültürel ve teknik ders var. Sağlık alanında mesleki eğitim alan öğrenciler LYS’de 140 puan barajını aşarak üniversitelerin ilgili ön lisans (2 yıllık) programlarına ve ayrıca 180 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebiliyorlar

Yorumlar