Re’sen Atamalar Mahkemeden Dönüyor

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı müdürlüklerinde görev yapan binlerce çalışanın bir gecede hastanelere tayinleri çıkartılmıştı.

Açılan davalarda ilk olumlu karar Çorum’dan geldi. Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada Çorum idare Mahkemesi toplum sağlığı merkezinde görevli hemşirenin kendi isteği dışında hastaneye re’sen atanması işlemini iptal etti.

Resen Atamalarda Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız

Mahkeme kararında sağlık personelinin il bazında dengeli dağılım için planlanan sayının üstünde yer alan personelin il devir komisyonlarınca belirlenerek Sağlık Bakanlığı devir komisyonuna bildirilmesi gerektiğinin açık olduğu ifade edildi. Söz konusu atama işleminde ise İl devir komisyonu teklif listesinde ismine yer verilmeyen hemşirenin tayininin yapıldığı belirtildi.

Kararda bu durumun personelin dengeli dağılımını sağlama ilkesine aykırı bir uygulama olduğu belirtilerek ” İl devir komisyonu teklif listesinde davacının ismine yer verilmediği, bu anlamda KHK hükümleri ve bakanlık emirleri ile amaçlanan sağlık personelinin il bazında dengeli dağılımını sağlama ilkesine aykırı uygulama yapıldığı görülmekle dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denildi.

Kararda ayrıca re’sen ataması yapılan davacı hemşirenin ihtiyaç nedeniyle aynı kurumda görevlendirme suretiyle de çalıştırılmaya devam edildiğine dikkat çekildi. Bu durumunda re’sen atamanın sebep unsuru yönünden de hukuka aykırı işlem olduğunu gösterdiği belirtilerek atama işleminin iptaline karar verildi.

Kazanılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ” Bir gecede binlerce sağlık çalışanının yıllardır çalıştıkları kurumdan haberleri bile olmadan tayin etmişlerdi. Mağdur olan üyelerimize hukuki destek sağlayarak dava açmalarına yardımcı olduk. Sonuçta mahkeme kararıyla da bu tayinlerin hukuka uygun olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Tayinleri çıkarılan çalışanlar için emsal bir karardır. İdareler bu tür keyfi uygulamalardan artık vazgeçmelidirler.” dedi.

Yorumlar