Sağlık Personeline Zam TBMM’de Görüşülecek

24. Dönem 4. Yasama Yılı, 2.5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü başlayacak.

Meclisin ilk mesaisinde gündem Suriye tezkerisi olacak. İkinci mesai ise; Sağlık Bakanlığı’ının değişikliklerini kapsayacak.

Meclis, tezkerenin ardından ikinci mesaisini, “tam gün” ile ilgili torba kanun tasarı için harcayacak.Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair “Torba tasan”, iki gün süren 16 saatlik mesainin ardından TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler Komisyonu’nda kabul edilmişti. Tasarı, Meclis 13 Temmuz Cumartesi günü tatile girmeden önce yasalaştırılmak istenmiş ancak bu gerçekleşmemişti.

Meclis, tezkerenin ardından ikinci mesaisini, “tam gün” ile ilgili torba kanun tasarı için harcayacak.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair “Torba tasarı”, görüşülecek.

Torba Tasarıda Tam gün yasası sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet

Mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyeleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmezse üniversiteyle ilişikleri kesilecek.
GATA’da da sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek.
Sünnet ameliyatını sadece tabipler yapacak. Bu düzenlemenin yayımı tarihinde sünnetçilik yapanlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar sünnetçilik yapmaya devam edecek.
Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretleri yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranında fazla ödenecek.
Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ancak, olağanüstü durumlarda acil sağlık hizmeti ulaşana kadar sağlık hizmeti veren hekimler ve sağlık görevlileri bu cezaya çarptırılmayacak.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri arasında sayılacak.
Reçete toplayarak haksız kazanç elde eden eczacılar ile hastane önlerinde hastaların reçetelerini alarak ilaç temin etmeye çalışan kişilere para cezası verilecek.
Eczaneler toptan satış yapamayacak, ilaçlar internette satılamayacak.

Yorumlar