Sağlıkçılara Şiddet Uygulayan Parasıyla Muayane Olsun

Sağlık personeline şiddet uygulayanların yüksek miktarda para cezasına çarptırılması sağlanabilir.

“En önemlisi de şiddet uygulayan kişiler, en az 6 ay olmak üzere sağlık giderlerini kendi cebinden ödemesinin önü açılmalıdır.”

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları önlemek için ciddi yaptırımlar getirilmelidir.

Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, İngiltere modelinde olduğu gibi hastanede şiddet uygulayan kişilerin, belli bir süre kolluk kuvvetleri nezaretinde muayene olmalarının caydırıcı olacağını ifade etti.

’Kabahatler Kanunu’nda düzenleme yapılarak, cezalar artırılarak, sağlık personeline şiddet uygulayanların yüksek miktarda para cezasına çarptırılması sağlansın. En önemlisi de şiddet uygulayan kişiler, en az 6 ay olmak üzere sağlık giderlerini kendi cebinden ödesin.”

Yorumlar