Şehir hastaneleri: Daha çok kâr dönemi

ceoların yönetimde kalabilmek için daha az gider, daha çok gelir mantığı ile sağlık çalışanlarını ucuza çalıştıracağını, hastaların cebinden daha fazla para çıkacağını ifade etti.

Adana-Osmaniye Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) şehir hastaneleri ile ilgili bir panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, finansman ve sunumu açısından sağlıkla ilgili dönemsel değişimler, sağlıkta dönüşüm süreci, bunun parçası olan Kamu Hastane Birlikleri ve Şehir Hastanelerinin birlikte getirdiği sıkıntılar üzerine bir sunum yaptı.

BÜTÇEDEN ALINAN PAY AZALDI
45’lerden 80’lere kadar olan sosyal refah döneminde sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden ve SSK, Bağ-Kur gibi fonlardan karşılandığını belirten Bulca, o dönemde birinci basamak sağlık kurumlarında ücretsizken diğer kademelerde cepten ödemelerin çok az olduğunu söyledi.
70’lerin sonundan itibaren Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda bütün alanları yeniden örgütleme ihtiyacı ortaya çıktığını ifade eden Bulca, sadece sağlıkta değil eğitim, çevre gibi tüm alanlarda özellikle finansmanda genel bütçeden alınan payın azaldığını ifade etti.

İNGİLTERE’DE KRİZ YAŞANDI
Hastanelerin, doktorların yönetiminden alınıp ceolar tarafından yönetileceğini belirten Bulca, ceoların yönetimde kalabilmek için daha az gider, daha çok gelir mantığı ile sağlık çalışanlarını ucuza çalıştıracağını, hastaların cebinden daha fazla para çıkacağını ifade etti.
Bu kavramın 70’li yıllardan beri var olduğunu söyleyen Bulca, 20 yıldır İngiltere’de kamu özel ortaklığı sonucu 7 hastanenin iflas ettiğini ve İngiltere’de sağlık sisteminin krize girdiğini dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

Yorumlar