Tüm 112 ve UMKE Personeline Önemli Duyuru

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin; hızlı, etkin ve kesintisiz olarak sunulması esastır. Bu hizmetlerin sunumunu gerçekleştiren 112 İl Ambulans Servisleri ile UMKE’lerde çalışan personel kendi alanlarında tecrübe kazanmakta ve uzmanlaşmaktadırlar.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konu : 112 ve UMKE personel Görevlendirmeleri

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin; hızlı, etkin ve kesintisiz olarak sunulması esastır. Bu hizmetlerin sunumunu gerçekleştiren 112 İl Ambulans Servisleri ile UMKE’lerde çalışan personel kendi alanlarında tecrübe kazanmakta ve uzmanlaşmaktadırlar.

Hizmetin devamlılığı açısından bu personelin il dışına tayinleri söz konusu olduğunda, tecrübelerinden yararlanmak üzere daha önce hizmet verdikleri alanlarda görevlendirilmeleri önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda; Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne veya illerde Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi ile UMKE ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine yapılacak geçici görevlendirmelerde; muvafakat şartının aranmaması, görevlendirmesi yapılan personelin bağlı bulunduğu kurumdan ayrılış/başlayış işlemlerinin süratle gerçekleştirilmesi, bu işlemlerin İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyon ve sorumluluğunda her hangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Yorumlar