Bayram tatilinde hastaneler çalışacak mı?

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili nedeniyle 12-21 Ekim 2013 tarihleri arasında çeşitli sebeplerle hastane acil servislerine müracaatlarda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini yayınladığı bildiriyle duyurdu.

Bakanlık, bildiride tatil sürecinde ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için yataklı sağlık tesislerine (kamu-Özel) ait acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesini ve ihtiyaca uygun olarak takviye edilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm hastanelere sağlık hizmetleri düzenlemesi getirdi.

Yeni düzenlemeye göre bayram tatili süresince acil servis üniteleri, radyoterapi merkezleri, diyaliz hizmeti veren birimler ve evde sağlık hizmeti veren birimler açık olacak.

Bayram tatili süresince sağlık kuruluşlarından 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilmesi istenen düzenlemede;

"Acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünde 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmalıdır” uyarısı yer aldı.

RADYOTERAPİ VE DİYALİZ HİZMETİ DEVAM EDECEK

Düzenlemede, Radyoterapi ve diyaliz merkezleri tarafından verilen hizmetlerdeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği de göz önünde bulunduruldu.

Bu sebeple bünyesinde radyoterapi ve diyaliz merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin bayram tatili günlerinde de hizmete devam etmesi istendi.

Düzenlemede ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmet birimlerinin de bayram tatili süresince yapılacak nöbet düzenlemeleri ile hizmet vermeye devam edeceği de vurgulandı.

Yorumlar