Bel Kaymasının Belirtileri Nelerdir?

İstmik spondilolistezis yani bel kayması, kayma oluştuktanyıllar sonra bile belirti vermeyebilir. Görülen belirtiler arasında bel vekalça ağrısı; bacaklarda hissizlik, ağrı, adale gerginliği, güçsüzlük beleğiminde artış veya yürümede aksaklık sayılabilir. Bu belirtiler istirahatlegeçici bir rahatlama oluşsa da genellikle ayakta durma, yürüme ve diğeraktivitelerle ağrılar artar.

Araştırmalar, bel ağrısı şikayetiyle omurga cerrahına gidenhastaların % 5-10’unda spondilolizis veya istmik spondilolistezis her zamanağrılı olmadığı için röntgen filminde bir çatlağın (spondilolizisi) veyakaymanın (spondilolistezis) görülmesi, yakınmalarınızın kaynağının bunlarolduğu anlamına gelmez.

Spondilolizis ve vertebrada (omur kemiğinde) parsinterartikülaris denilen kısmın kopması demektir. Bu kısımdaki kopmalarınnedeni tekrarlayan aşırı hareketler olduğu kabul edilmektedir. Daha çokjimnastikçilerde ve beli arkaya doğru aşırı bükülmesi olanlarda görülür. Ayrıcabu kopmalara ailevi bir yatkınlık da vardır. Teşhis etmek için bel filmleriçekilir. Oblik, yani yan açısal çekilen bel filmlerinde parinterartikülaris bölgesindekikopmaya bağlı tipik görüntü bulunur. Ayrıca kemik skenleri de yapılabilir. Eğerkemik skenlerinde bu kopuk kısımda fazla madde alınımı varsa olayın daha yeniolduğunu düşündürür. Bu durumda hasta korseleme veya alçılama ile belbölgesinin sabitleştirilmesinden fayda görür. Spondiloliziste tedavibelirtileri düzeltmeye yöneliktir. Aşırı aktiviteler yasaklanır, korse yanısıra kontrollü egzersizler verilir. Bütün tedbirlere rağmen çoğu vakada kaynamatam olmamaktadır.

Spondilolistezis ise bir vertebranın diğer bir vertebraüzerinden kayması demektir. Bel kayması da denilen bu durumun altı tipimevcuttur. Doğuştan kemik eksikliğine bağlı olan veya yıpranmalara bağlı olantipler vardır.

Spondilolistezis kayma derecesine göre ise 4 dereceyeayrılır. Vertebranın genişliğinin % 25 kadarı kayarsa 1.derece, % 50’ye kadarıkayarsa ikinci derecede, % 75 kadarı kayarsa üçüncü derece ve % 75’indenfazlası kayarsa dördüncü derecede denilir.

Çocuklukta bel kayması genellikle 5-8 yaşlarında ve L5-S1seviyesinde görülür. Hiperekstansiyon aktivitesi yani belin aşırı arkayabükülmesi hareketini sıkça yapanlarda görülür. Aşırı kayma varsa beldekisinirlere baskı olabilir.

Erişkinlerde ise daha çok dejeneratif kaymalar vardır. Şekerhastalarında ve 40 yaşının üzerindeki kadınlarda bel kaymasına oldukça sıkrastlanmaktadır. Bu kaymalar sinirler üzerinde daha çok basınç oluşturur.Tedavide ilaçlar ve fizik tedavi uygulanır. Sinirlere aşırı bası yapan şiddetlivakalarda ise operasyon önerilmektedir.

Yorumlar