Demokratikleşme Paketinde Ana Başlıklar

28 başlıkta demokratikleşme paketi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklamasıyla kamuoyuna açıkladığı demokratikleşme paketinin ana hatları ile ilgili Başbakanlık Kamu Düzeni ve Müsteşarlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada pakette yer alan maddelere ayrıntılı olarak yer verildi.

I-YASAL DÜZENLEMELER

SİYASİ HAKLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR
1. Yüzde 10′luk seçim barajına ilişkin 3 alternatif:

-Aynen kalıyor

-Daraltılmış bölge seçim sistemi ile yüzde 5′e düşürülüyor

-Dar bölge seçim sistemi ile tamamen kaldırılıyor

2. Siyasi partilere devlet yardımının kapsamı genişletiliyor (Aranan oy oranı yüzde 7′den yüzde 3′e düşürülüyor)

3. Siyasi partilerin teşkilatlanmaları kolaylaştırılıyor
4. Siyasi partilere üyelikte engeller kaldırılıyor

5. Ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı sağlanıyor

6. Siyasi partilerde eşbaşkanlığın önü açılıyor
7. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanı tanınıyor.

NEFRET SUÇU VE AYRIMCILIKLA DAHA ETKİN MÜCADELE
8. Nefret saikiyle işlenmesi durumunda TCK’daki suçların cezaları artıyor

9. Ayrımcılık suçunun kapsamı genişletiliyor ve caydırıcılığı artırılıyor

10. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu oluşturuluyor.

YAŞAM TARZINA SAYGIYA GÜVENCE
11. Yaşam tarzına saygı TCK ile güvence altına alınıyor

12. TCK’da kişilerin bireysel ibadetlerinin ve inanç gereklerinin engellenmesine yaptırım getiriliyor.

PRATİK DEĞERİ OLMAYAN CEZALARA SON

13. Harf Kanunu’na uymayanlar için TCK’daki cezai müeyyide kaldırılıyor.

TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKLARI GENİŞLETİLİYOR
14. Mülki amirlerce toplantı yer ve güzergahının artık siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte belirlenmesi sağlanıyor

15. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin süresi uzatılıyor

16. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Hükümet Komiseri uygulaması kaldırılıyor

17. Toplantı Düzenleme Kurulu güçlendiriliyor, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde dağılma kararı alma yetkisi Düzenleme Kurulu’na veriliyor.

FARKLI DİL VE LEHÇELERDE EĞİTİM İMKANI
18. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü açılıyor.

ÜNİVERSİTE ADI DEĞİŞİKLİĞİ

19. Nevşehir Üniversitesi’nin adı Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi oluyor.

YER İSİMLERİNİN İADESİ
20. Köy isimlerinin değiştirilmesinin önündeki yasal engel kaldırılıyor

21. İl ve ilçe isimlerinin değişikliği yönündeki talepler dikkate alınacak.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YASAL GÜVENCE
22. Kişisel verilerin korunmasına yasal güvence getiriliyor.

YARDIM TOPLAMADA KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

23. Kurban derisi, fitre ve zekat toplama konusundaki kısıtlamalar kaldırılıyor.

II-İDARİ DÜZENLEMELER
KAMUDA KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANIYOR

24. Kılık Kıyafet Yönetmeliği değiştirilerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağı kaldırılıyor.

ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILIYOR

25. İlkokullardaki öğrenci andı uygulaması kaldırılıyor.

MOR GABRİEL (DEYRULUMUR) MANASTIRI ARAZİSİNİN İADESİ
26. Mor Gabriel Manastırı arazisi manastır vakfına iade ediliyor.

ROMAN VATANDAŞLARIN YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLİYOR

27. Roman Dili ve Kültürü Enstitüsü kuruluyor
28. Roman vatandaşlarımızın yaşam koşulları iyileştiriliyor ve eğitim alanındaki sorunları gideriliyor.

Yorumlar