Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı(2 Rad. Teknikeri 1 Rad Teknisyeni)

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye bütçesinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.
UnvanıAdetAranan Nitelikler
Mühendis1 AdetMühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak, Yüksek Lisans Yapmış olmak Mesleği ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmak. 35 yaşından gün almamış olmak
Büro Personeli1 Adet4 Yıllık Turizm ve Otelcilik Okullarından mezunu olmak, 2 yıl süreyle en az 200 yatak kapasiteli bir Otel de Otelcilik ve Konaklama tecrübesi olmak 35 yaşından gün almamış olmak
Büro Personeli1 AdetFen - Edebiyat Fakültelerinin İstatistik bölümü mezunu olmak, -Biyoistatislik alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak. -KPDS İngilizce dil seviyesi en az D düzeyinde olmak. -İyi Klinik uygulamaları eğitimi almış olmak ve Sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli1 Adetİktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Ekonometri Bölümü mezunu olmak, İnsan Kaynakları alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Mesleğiyle ilgili en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmak. 35 yaşından gün almamış olmak
Sağlık Teknikeri4 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Ameliyathane Hizmetleri ve Ameliyathane Teknikerliği bölümü mezunu olmak
Sağlık Teknikeri2 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Patoloji bölümü mezunu olmak
Sağlık Teknikeri10 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Anestezi bölümü mezunu olmak
Sağlık Teknikeri1 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Odyometri bölümü mezunu olmak
Sağlık Teknikeri2 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak, Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanenin Göz Kliniği Retina biriminde aşağıda detayları yazılı olan hususlarda en az 3 yıl deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir. OCT, FFA, ICGA, Cihazlarının eğitim sertifikası olmak Laboratuvar Güvenliği eğitim sertifikası olmak Vizyon, Dilatasyon ve Fotodinamik tedavi öncesi hasta hazırlık aşamasında ve OCT, FFA, ICGA, Cihazlarının kullanımı konularında deneyimli olmak
Sağlık Teknikeri1 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Elektronörofizyoloji bölümü mezunu olmak, Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uyku solunum bozuklukları Laboratuvarında hastaların izlemlerinde ve pozitif havayolu basıncı (PAP) cihazları ile ilgili en az 6 ay deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Sağlık Teknikeri2 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoloji bölümü mezunu olmak
Sağlık Teknikeri1 AdetSağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoloji bölümü mezunu olmak, *Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanede Anestezik Floroskopi uygulamalarında ve Enterokliziste en az 5 yıl deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Hemşire16Adet4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak. *Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanede en az 1 yıl deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Hemşire45 Adet4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.
Tekniker1 adetMeslek Yüksek Okullarının Kontrol Sistemleri Teknolojisi Bölümü mezunu olmak *Diyaliz Teknisyeni/Teknikeri Sertifikası olmak *Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanenin Diyaliz Merkezinde en az 3 yıl deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir.
Büro Personeli1 AdetLise ve Dengi Okul mezunu olmak, * Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanenin Malzeme Planlama ve Yönetimi alanında aşağıda detayları yazılı olan hususlarda en az 3 yıl bilgi ve deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir. GMDN-UNSPSC kod yapıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan satın alma yöntemleri hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Genel Şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise KPSS(P93), Lise mezunları için ise KPSS(P94), puanı esas alınacaktır.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru dilekçesi

3- Diploma Aslı ve Fotokopisi ( Onaylı Örneği )

4- 2 adet fotoğraf

5- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

Önemli Not:

a) 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

b) İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

c) İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

d) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

e) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

f) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

(g) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

(h) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(i) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1852 - 3901928

Yorumlar