İdrar inkontinansı

İdrar inkontinansının (idrar akışını kontrol edememe durumu) fazla ya da az aktif bir mesane, fiziksel tıkanma, enfeksiyonlar ya da kafein ve bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok nedeni vardır. Kanser, diyabet, inme, Parkinson haslalığı ya da multipl skleroz gibi daha ağır hastalıklar da inkontinansa neden olabilir. Bu durum erkeklerde, genişleyen prostatın ya da prostata ilişkin diğer sorunların göstergesi olabilir. Herhangi bir inkontinans sorunu söz konusuysa, daha önemli bir durumun belirtisi olabileceğinden, en kısa zamanda doktorunuza başvurun. Doktorunuzun yardımıyla inkontinansın nedenini ve uygun tedavi seçeneğini bulabilirsiniz. İdrar inkontinansı yaşlandıkça daha da sık görülen yaygın bir durumdur. Gerçekten de 65 ve daha ileri yaştaki 10 kişiden en az birinde idrar inkontinansı görülür. Birçok kişi bu konuda gereksiz biçimde sessiz kalır. Doktora danışmaya ve istediği gibi gereken yardımı almaya utanır. Bazı kişiler bu durumun yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olduğunu ve olası nedenlerinin ve tedavi seçeneklerinin bulunması yerine sonuçların ele alınacağını düşünür. Oysa, enfeksiyonu kontrol altına almak için antibiyotik kullanmak ya da idrar akışını kontrol eden kasları güçlendirecek egzersizleri öğrenmek gibi basit tedaviler söz konusu olabilir. Aynı kişide birden fazla tipte inkontinans bulunabilir.

Stres inkontinansı: Öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma ya da hızlı hareket etme sonucunda mesanede oluşan basıncın neden olduğu inkontinans.
Acil idrar yapma gereksinimi: kişinin idrar yapma gereksiniminin farkında olması, ancak kontrol edemeyerek acil olarak tuvalete gitmek zorunda kalması.
Taşma inkontinansı: mesane tamamen dolu olduğunda (idrarı normal şekilde yapamama ya da bazı engeller nedeniyle) gerçekleşir ve az miktarda idrar kaçırılır.
-----------------------------------------------------------------------------
İdrar inkontinansı nedir?

( İstemsiz idrar kaçırma, İdrar akısını kontrol edememe durumu)

Birçok tedavi seçeneği olan ve sık rastlanan bir durumdur. İdrar inkontinansının aşırı aktif bir mesane, fiziksel tıkanma, enfeksiyon ya da kafein ve bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok nedeni vardır.

Kanser, diyabet, inme, Parkinson hastalığı ya da multipl skleroz gibi daha ağır hastalıklar da inkontinansa neden olabilir. Herhangi bir inkontinans sorunu söz konusuysa, daha önemli bir durumun belirtisi olabileceginden, en kısa zamanda doktorunuza başvurun. Doktorunuzun yardımıyla inkontinansın nedenini ve uygun tedavi seçeneğini bulabilirsiniz.

Birçok kişi bu konuda gereksiz biçimde sessiz kalır. Doktora danışmaya ve istediği gibi gereken yardımı almaya utanır. Bazı kişiler bu durumun yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olduğunu düşünür.

İdrar inkontinansının tipleri:

Aynı kişide birden fazla tipte inkontinans bulunabilir.

Stres inkontinansı: En sık görülen tipidir ve öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma ya da hızlı hareket etme sonucunda mesanede oluşan basıncın idrarı tutan mekanizmanın basıncını asmasının neden olduğu inkontinanstır.

Acil idrar yapma gereksinimi: Kişinin idrar yapma gereksiniminin farkında olması, ancak kontrol edemeyerek acil olarak tuvalete gitmek zorunda kalması. Yani şiddetli idrara çıkma hissi ile istemsiz işeme ortaya çıkmasıdır

Taşma inkontinansı: mesane tamamen dolu olduğunda (idrarı normal şekilde yapamama ya da bazı engeller nedeniyle) gerçekleşir ve az miktarda idrar kaçırılır.

Tanı:

İdrar inkontinansına tanı konması kolaydır ve nedene bağlı olarak çoğunlukla tedavi edilebilir. Hasta ve ailesinin doktora karsı açık ve dürüst davranması önemlidir. İnkontinansın hangi sıklıkta olduğunu, ondan önceki aktivitenizi (ör. hızla ayağa kalkmak, gülmek, egzersiz yapmak), sızıntı miktarını (çok az ya da bir anda çok fazla) , sizi gece uyandırıp uyandırmadığı tanımlanır. Mümkün görülen nedene yönelik sorularımızı sorabiliriz. (Yasa bağlı hormon eksikliği , doğumlar, uygulanmış küçük pelvis ameliyatları gibi)

Fizik muayenede iç genital organların yeri , sistosel (idrar torbası sarkması), rektosel (rektumun sarkması), sfinkter yetmezliği, rahimin ve nörojenik durum değerlendirilmesi yapılır,inkontinans tanısında kullanılan ürodinami idrar torbasındaki idrarın istemsiz kaçmasının derecesini değerlendiren bir tetkiktir.

Tedavi:

Etkili tedavinin seçimi, idrar inkontinansının nedeninin tanımlanmasına bağlıdır. Değerlendirme için en kısa zamanda doktora başvurmak çok önemlidir.

Operatif tedavide özellikle günümüzde geliştirilmiş teknikler ve hazırlanmış olan özel bantlar ile yapılan müdahaleler ile işlem çok kısa sürmekte, işlem sonrası hasta sondasız doğal bir şekilde işeme kontrolü yapılarak ertesi gün taburcu edilmektedir yani minimal bir müdahale ile maksimim sonuçlar alınmaktadır ve tabiî ki hastalarımızın büyük bir kısmının kuru kalması sağlanmaktadır.

İdrar inkontinansı ( istemsiz idrar kaçırma, idrar akısını kontrol edememe durumu) ve ürodinami testi

İdrar kaçırma basta kadınlar olmak üzere çok ciddi tıbbi ve sosyal sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. İdrar kaçırmada sebebe yönelik tanı yöntemlerinde altın standart test ürodinamidir.

Ürodinami, idrar şikâyeti olan herkese yapılmalıdır. İdrar kaçırma, sık idrar çıkma, tuvalete yetişememe, idrar rahat yapamama, idrar yaparken zorlanma, damla damla idrar yapma, idrarını hiç hissetmeme gibi durumlar da ürodinami tanı ve tedaviyi yönlendiricidir.

Ürodinami testinde;

Mesane( idrar torbası)  ve rektuma(makat)  ince bir katater yerleştirilip mesane içine su verilerek mesane kasılmaları ölçülür. Rektuma yerleştirilen kataterden karın içi basınç ölçülür.

Ürodinami anlık bilgisayar ölçümlerinin yapıldığı hasta için bir sıkıntı teşkil etmeyen ve verdiği bilgiler açısından kritik bir testtir.

Yeni doğan bebekler de dâhil olmak üzere her yasta insana gayet güvenle uygulanabilen, ağrısız ve sancısız bir ölçümdür.

Yorumlar