Migren Ağrısı

Migren baş ağrısı ile karakterize olmakla birlikte, nörolojive gastrointestinal bulguların eşlik edebildiği, ataklar halinde gelen birhastalıktır. Gastrointestinal bulgular olarak bulantı, kusma ve bazen ishalgörülebilir. Işık, ses ve koku hassasiyeti gelişebilir. Nörolojik bulgularolarak baş dönmesi, görme ile ilgili bozukluklar (ışıklı, perdeli görmedentamamen görememeye kadar), uyuşukluk, kısmi güçsüzlük ve felç, konuşmadabozukluk olabilir. Bazı migren atakları sadece baş ağrısı ile seyrederken,bazılarında tüm bu bulguların hepsi görülebilir. Daha çok çocuklarda olmak üzresadece bulantı kusma ile seyreden migren atakları da vardır.

Stres, açlık, uykusuzluk, bazı yiyecekler, lodos, adetdönemi hormonal değişimler en fazla bilinen migreni tetikleyen nedenlerdir.

Migren hastalığı daha çok kadınlarda görülür. Her 5 kadındanbirinde migren hastalığı vardır. Migren çoğunlukla genç ve orta yaş grubunda(20-50 yaş aralığında) görülmektedir. Ancak 1 yaşından itibaren çocuklarda damigren tanımlanmıştır. Her yaşta başlayabilir ancak 50 yaşından sonra başlamasıolağan değildir.

Migren hastasının nörolojik muayenesi normaldir. MRI,tomografi incelemelerinde baş ağrısını açıklayacak bir patoloji saptanmaz.

Migren teşhisi hasta dinlenerek ve muayene edilerek konulur.

Migren tanısı hastanın öyküsü ve klinik tablosudeğerlendirilerek konulur. Migren tanısı konulurken beyin tümörü, beyinkanaması benzeri durumlar hekim tarafından değerlendirilir ve ekarte edilir.

ID Migren Testi:Tanıya yardımcı ve hastanın kendisinin uygulayabileceği bir testtir. Son üçaydır, iki veya daha fazla baş ağrısı olan veya baş ağrısı için doktora danışmaihtiyacı olanlar uygulayabilir. Sorulardan iki veya üçüne evet diyorsanızmigren olma olasılığınız %93.3 tür.

 1.Baş ağrınızsırasında hiç midenizde bulantı veya rahatsızlık hissettiniz mi?

2.Baş ağrısı sırasında ışık sizi rahatsız etti mi?

3.Son 3 ay içinde baş ağrısından dolayı günlük hayatınızısürdüremediğiniz oldu mu? (işe gidememek, ders dinleyememek vb)

 ID Migren taramatesti denen ve ülkemizde de geçerliliği birkaç çalışma ile ortaya konulan butest pozitif olduğu halde tanı hâlâ migren olmayabilir ama bu düşük birolasılıktır. Veya test negatif, yani tüm yanıtlar hayır veya sadece bir yanıtevet olduğunda, kişi yine de migrenli olabilir ama olasılık yine düşüktür.

Yorumlar