Taek'in Nükleer Madde ve Nükleer Tesisler İhaleleri de Kamu İhale Kanunu İstisnaları Arasında Yer...

Bakanlar Kurulu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK), 4734 sayılıKamu İhale Kanunu'nun istisna kapsamında yürütülen ve desteklenen geliştirme projelerinin kapsamına nükleer madde, nükleer tesisler ile radyoaktif madde ve radyasyon...

Bakanlar Kurulu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK), 4734 sayılıKamu İhale Kanunu'nun istisna kapsamında yürütülen ve desteklenen geliştirme projelerinin kapsamına nükleer madde, nükleer tesisler ile radyoaktif madde ve radyasyon tesislerinin düzenlenmesi denetlenmesine yönelik projeler, faaliyetler ve bu kapsamdaki danışmanlık hizmetleri de geliştirme projeleri de alındı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun istisna kapsamında yürütülen ve desteklenen geliştirme projeleri ihalelerinin kapsamı genişletildi. Bakanlar Kurulu kararı ile geliştirme projeleri; belirtilen özellikte bir veya birden fazla sözleşme ile belirlenmiş temel veya uygulamalı araştırmalardan elde edilmiş sonuçlardan faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet veya ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim teknikleri oluşturulması, teknolojik problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daha da geliştirilmesine yönelik veya teknoloji transferi veya adaptasyonu içeren projeleri ve nükleer teknoloji geliştirmekle doğrudan alakalı mevcut sistem ve tesislerin bakım-onarımı, güçlendirilmesi ve modernizasyonu ile nükleer madde ve nükleer tesisler ile radyoaktif madde ve radyasyon tesislerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik projeler, faaliyetler ve bu kapsamdaki danışmanlık hizmetleri olarak yeniden düzenlendi.

Yorumlar