TKHK’da Çalışan Personel Sayısı ve Aldıkları Maaşlar

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez teşkilatında görev yapan personelin sayısına, eğitim durumlarına ve aldıkları ücretlere ilişkin olarak Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez teşkilatında 889 personelin görev yaptığı belirtilirken, bu personelin 496’sının lisans mezunu olduğu ifade edildi.

Kurum personeline ilişkin bilgilerin yer aldığı Tablolar şu şekilde:

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU VE SAYISI
ÜNVANLARI İTİBARİYLE KURUMDA ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞLARI

Yorumlar