Yıllık izin hakkı varken mazeret izni verilebilir mi?

Devlet memurlarının yıllık izin hakkı 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir .
Örneğin Kanunun 102 ve 103. maddelerinde yıllık iznin nasıl verileceği düzenlenmiştir .
Kanunun 104. maddesinde ise mazeret izinleri düzenlenmiştir . Ancak mazeret izinleri ikiye ayrılmıştır .

1. TÜR MAZARET İZİNLERİ
1. tür mazeret izinleri idarenin takdirne bağlıolmayan izinlerdir. Doğum , babalık , evlenme veya ölüm gibi durumlarda verilen izinler idarenin takdirne bağlı değildir. Mazeretin oluşması halinde bu iznin verilmesi gerekmektedir.

2. TÜR MAZERET İZİNLERİ
2. tür mazeret izinleri ise yine 104. maddede düzenlenmiş olup, bu mazeret izinlerinin verilebilmesi için idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Buna ilişkin madde şu şekildedir:
“(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. ”

YILLIK İZİN VARKEN MAZERET İZNİ VERİLEBİLİR Mİ?
Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, 1. tür mazeret izinler için idarenin takdir hakkı yoktur. Bu mazeretler oluştuğunda idarenin bu izni zaten vermesi gerekmeketdir. İdare ayrıca bu kişinin yıllık izni var mı, yok mu diye bakamaz.

Ancak ikinci tür mazeret izinlerinde idarenin takdir hakkı vardır. İdarenin takdir hakkı olması, yıllık izin varken mazeret izni verilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Zaten üst hukuk normu olan 657 sayılı Kanunda, yıllık izin var iken takdir bağlı mazeret izninin verilmeyeceği şeklinde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaktadır. Dolaysıyla yıllık izin hakkı varken dahi, idarenin takdir bağlı mazeret izni vermesinde yasal olarak bir sorun bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, bu hakkın kötüye kullanılmaması için, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı bazı hususlara dikkat çekmiştir. 2013 yılında çıkarılan Mütalaalar Özel Bülteninde de yer verilen 04 Nisan 2011 tarih ve 3419 sayılı görüş göre,
1- İdarenin takdirine bağlı mazeret izninin yıllık izne ilave bir izin gibi görülmemesi gerekmektedir.
2- İdare, takdire bağlı mazeret iznini verirken mazeretin niteliğine bakmalıdır. Nitelik olarak önemli görülmeyen mazeretler için memurlar yıllık izne yönlendirilebilir. Bu konudaki takdir hakkı idarededir.
3- 657 sayılı Kanunun 104/C bendi verilecek olan izinler 10+10 gündür. Ancak ikinci 10 günlük izinler yıllık izinden düşülür. Ayrıca ikinci 10 günlük izinler öğretmenlere verilmez.
memurlar.net

Yorumlar