20 Kasım Dünya KOAH Günü

Dünyada KOAH bilincinin oluşturulması adına çalışan Türkiye’nin de üyesi bulunduğu uluslar arası bir organizasyon olan Obstrüktif Akciğer Hastalıklarına Karşı Küresel Girişim (GOLD) grubu “Global Initiative For Obstructive Lung Disease” bu yıl 20 Kasım 2013’de, her yıl yapılmakta olan Dünya KOAH Gününün on ikincisini tüm dünya çapında gerçekleştirecektir (http://www.goldcopd.com). GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) çerçevesinde, Türk Toraks Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı birlikte Dünya KOAH Günü aracılığı ile dünyada 4. ölüm nedeni olan KOAH ile ilgili bilincin oluşması için hekimleri, kamu yetkililerini, ulusal örgütleri ve Türk medyasını birlikte çalışmaya davet etmektedir.

KOAH (Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı) nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. KOAH oluşumunda en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, ev içi hava kirliliği (özellikle evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan duman), çeşitli gaz ve tozlara çevresel veya mesleki maruziyettir. Bu hastalık çok önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen ne yazık ki kamuoyu tarafından yeterince iyi tanınmamaktadır. Hastalık müzmin bronşit ve amfizem olarak da bilinir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, KOAH tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanı etkilemekte ve her yıl 3 milyon kişi bu hastalık nedeni ile ölmektedir. Yine dünya sağlık örgütü 2030’ da KOAH’ın tüm dünyada en önemli ölüm nedenleri arasında 3. sırada olacağını öngörmektedir. Ek olarak, son çalışmalar dünyada KOAH’lı hastaların ancak %25-50’sinin tanı aldığını göstermiştir. Türkiye verilerine göre ülkemizdeki en önemli ölüm nedenleri arasında 3. sırada olan KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde %20’dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH’lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. Oysa basit ve ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kişinin KOAH olup olmadığı kolayca saptanabilmektedir.

KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp ”nefes ölçüm testini” yaptırması gerekir.

20 Kasım 2013’de kutlanacak olan bu yılki Dünya KOAH Gününün başlıca sloganı: “Çok Geç Değil!” şeklindedir. Bu pozitif mesaj, gerek KOAH tanısı almadan önce gerek KOAH tanısı aldıktan sonra hastalığın hangi evresinde olursa olsun insanların solunumsal sağlıklarını iyileştirebilmek adına yapılabilecekler olduğunu vurgulamak için seçilmiştir:

Eğer nefesiniz daralıyorsa, doktorunuza başvurup bir soluk testi yaptırmak için çok geç değil!

Eğer KOAH’ınız varsa, normal bir hayat sürmek için çok geç değil!

Eğer KOAH’lı hastalara bakan bir doktor iseniz, hastalarınızın daha rahat nefes almalarına yardım etmeniz için çok geç değil!

20 Kasım 2013 Dünya KOAH günü münasebetiyle yapılacak etkinliklerin amacı toplum bireyleri arasında farkındalık oluşturarak KOAH bilincini artırmak, KOAH riski taşıyan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurarak nefes ölçüm testi yaptırmalarını teşvik edilmesi ve böylece KOAH’ın erken dönemde saptanması, hastalığın etkin tedavisi, komplikasyonların gelişiminin önlenmesi ve insanların solunumsal sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamaktır. Bu konuda hazırlanan kitapçıklar, ülkemizdeki yapılacak hasta eğitim toplantılarının yerleri http://www.gard.org.tr/ web sitesinde bulunmaktadır.

Türk medyasını önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH konusunda, KOAH hikâyesini duyurarak kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme gayretlerimize destek vermeye ve bu konuda harekete geçmeye çağırıyoruz.

Eğer medya mensubu iseniz kamuoyunu bilgilendirme ve KOAH bilincinin artırılması çabalarına destek vermeniz için çok geç değil!

T. C. Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü

Yorumlar