2014-2015-2016 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Döner Sermaye Bütçe Çağrısı

Bakanlığımıza bağlı İl Sağlık Müdürlükleri 2014–2015–2016 yılları döner sermaye bütçelerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak 6 Aralık 2013 tarihine kadar Bakanlığımızın inceleme ve onayına sunması gerekmektedir.

Bilindiği üzere 08.10.2013 tarihli ve 28789 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orta Vadeli Program’ın (2014-2016) 121. Maddesinde “Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması esastır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ve 106 Sayılı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri gereğince, Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerimiz, bütçelerini yukarıda belirtilen amaç ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak 6 Aralık 2013 tarihine kadar Bakanlığımızın inceleme ve onayına sunması gerekmektedir.

Bakanlığımızca gerekli inceleme ve düzeltmeler yapıldıktan sonra, bütçeler onaylanarak malî yılın başlamasından önce kurumlara gönderilecektir.

İlgi Genege için Tıklayınız.

Yorumlar