2014 Ocak’ta Memurların Net Zam Fiyatları

Bilindiği üzere, 2014 yılında memur maaşlarına taban aylığı üzerinden zam verilmesi kararı alınmıştır.

Varılan mutabakat gereğince de, maaşlara brüt 175 lira zam yapılacaktır.

Peki bu zammın neti ne kadar etmektedir. Bu sorunun cevabı, kişinin Ekim 2008 tarihi öncesi hizmeti olup olmadığına yani emeklilik açısından 5434 sayılı kanununa mı yoksa 5510 sayılı kanununa mı tabi olup olmadığına göre değişmektedir. Aşağıda her iki duruma göre de hesaplama yapılmıştır.

2014 Yılı Memur Maaşlarında yapılan 175 TL artışından memurlar, net ne kadar alacak?
5434 sayılı Kanuna tabi olanlar5510 sayılı Kanuna tabi olanlar
Brüt Artış175,00175,00
Gelir vergisi (%15)26,2526,25
Damga vergisi (0,00759)1,331,33
Emekli Sandığı Kişi Payı (%16)28,000,00
Malüllük , Yaşlılık, Ölüm Sigorta Primi kişi Payı(% 9)0,0015,75
Genel Sağlık Sigorta Primi0,008,75
Net Artış119,42122,92
Memurlar.net

Yorumlar