2.7 Milyon Memuru İlgilendiren Yeni Düzenlemeler

Kamuda verimliliğin artırılması amacıyla kaldırılan sicil sisteminin yerine etkin bir performans sistemi oluşturulacak. Çok üreten ve verimli çalışan memura fazla maaş, performansı düşük memura az maaş ödenecek. Memur için esnek çalışma modeli de geliştirilecek.

Çalışanlar teşvik edilecek

Hükümet, kamuda 2.7 milyon memuru ilgilendiren yeni düzenlemeler yapacak. Düzenlemenin ayrıntıları 2014 Yılı Programı’nda yer aldı. Programa göre; kaldırılan sicil sisteminin yerine performans sistemine geçilecek. Verimliliği teşvik edecek uygulamalar yapılacak. Az çalışanla çok çalışan memur ayrılacak. Sistemle çok üreten çok, üretmeyen düşük maaş alacak. Performans değerlendirmesi için kılavuz hazırlanacak.

Kariyer planı yapılacak

Kamu çalışanları için yapılacak düzenlemeler sadece performansı içermiyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar memurlara kariyer planlama imkanı sunacak bir yapıya geçilmesi planlanıyor. Tüm kamu kurumlarını kapsayacak modelle işe alımdan emeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimi anlayışı benimsenecek. Kariyer mesleklerine yönelik etkin bir kariyer planlaması oluşturulacak.

Yarı zamanlı çalışabilecek

Program kapsamında kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli (kamuda yarı zamanlı veya 8 saat yerine 4 saat çalışma gibi) geliştirilecek, uygun görülen iş ve kuruluşlarda uygulama başlayacak. Esnek çalışma modelini hayata geçirmeye yönelik usul ve esaslar hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Esnek çalışmanın diğer kamu kuruluşlarında da yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK
Hazırlanan programda kamuda verimlilik artışına yönelik farklı çalışmalar da yürütülecek. Bu amaçla personel, yönetici ve hizmet açısından verimliliğe etki eden faktörlerin tespitine ilişkin araştırma yapılacak. Yapılan bütün çalışmalar Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Kalkınma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarıvla Devlet Personel Başkanlığı ve memur sendikalarının işbirliğiyle yürütülecek.

Öğretmenlik cazip hale getirilecek

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek. Eğitim kalitesinin artması için öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki işbirliği güçlendirilecek, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi
yeniden yapılandırüacak. Öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir sisteme geçilecek. Deneyimli öğretmenlerin Doğu bölgelerinde görev yapmalarını özendirici düzenlemeler yapılacak.

Personel dijital ortamda izlenecek

Kamu personelinin sayı, nitelik gibi temel özelliklerini içeren dijital veri tabanı oluşturulacak. Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bu konuda çalışmalar sürüyor. Tamamlanacak kamu personel bilgi sistemiyle kamu kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapılabilecek. Böylece memurlar yakından izlenecek ve değerlendirilecek. İhtiyaç durumuna göre görevlendirme yapılabilecek.
Posta

Yorumlar