Diş hekimlerinden “sağlıkta taşeronlaşma” açıklaması

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aktan, taşeronlaşmaya karşı olduklarını söyledi.
Devletin sağlık hizmetlerini ucuzlaştırmak adına dışarıdan taşeron firmalar aracılığı ile yaptığı ticari sözleşmelerin sayısının her geçen gün arttığını savunan Metin Aktan, “Kamusal olarak sağlık hizmeti sunmak, devletin asli ve sürekli görevleri arasındadır. İş güvencesinden yoksun, sosyal ve özlük hakların sınırlı olduğu sağlıktaki taşeronlaşma olgusu başlangıçta güvenlik ve yemek hizmetleri ile başlamış, hemşire, radyoloji teknisyeni, laborant, tıbbi sekreterlik, hasta bakıcılık ile devam ederek bugün doktor ve diş hekimlerine kadar uzanmıştır” dedi.
Son resmi verilere göre sağlık hizmetlerinde yaklaşık 150 bin sağlık çalışanının taşeronlaştırılarak çalıştığını kaydeden Aktan, “Son günlerde buna örnek olarak Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin diş hekimliği hizmetlerini taşeron firmalardan almak için açtığı ihale gözden kaçmamıştır. Açık ihale usulü ile yapılan bu ihaleye şimdiye kadar 2 firma başvurmuştur. 39 maddeden oluşan bu ihale sözleşmesinde, ‘diş hekimlerinden aylık maksimum 90 bin performans puanı’ ifadesinin geçmesi bile bu köleci anlayışı pekiştirmektedir. Bir başka anlatımla Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 6 ay süreyle 1 milyon 500 bin puan karşılığında yaklaşık 1 milyon TL’lik hizmeti taşeron firmalardan almak istemektedir. Sağlık gibi hak olması gereken bir hizmetin niteliğinden çok maliyet hesabına bakılarak değerlendirilmesi ne ölçüde toplumsal kabul edilebilir?” diye konuştu.
Sağlık hizmeti gibi kamu hizmetlerinin Anayasa’da ilgili maddede, “Kamu hizmetlerinin gerektiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” ifadesinin yer aldığını, ayrıca kamuda yapılamayan sağlık hizmetleri için dışarıya sevk yolunun açık olduğunu ifade eden Aktan, “Diş hekimliği hizmetlerinin ihale usulü ile firmalar aracılığında metalaştırılarak satın alınması yolunun açılması, Türk Dişhekimleri Birliği’nin kabul edebileceği bir anlayış değildir. Birlik bu yönteme karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir. Tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve insanca yaşamalarını sağlayacak gelir ve özlük haklarını savunan, sağlık doğuştan kazanılan bir hak olduğunu her türlü ortamda savunmaya devam edecektir. Bu taşeronlaşma uygulamalarının durdurulması için de gereken her türlü yasal girişimi yapacaktır” şeklindeki ifadeleri kullandı.
Kütahya Gül Palas Otel’de düzenlenen basın toplantısına; Eskişehir, Kütahya ve Bilecik Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve serbest çalışan diş hekimleri katıldı

Yorumlar