İl Sağlık Müdürlükleri İle İlgili Duyuru (Radyoloji Birimleri Denetleniyor)

Denetimini Henüz Tamamlamamış Olan İl Sağlık Müdürlükleri İle İlgili Duyuru

Bakanlığımız tarafından yürütülen Koroner Anjiyografi Hizmetlerinin ve MRG, BT ve MG Görüntüleme Hizmetlerinin denetimleri büyük oranda tamamlanmıştır.

Ancak henüz denetimi yapılmayan kurumların olduğu görülmektedir. Ekli listede söz konusu kurumlar ve bağlı olduğu iller belirtilmiştir. Denetimlerden sorumlu olan İl Sağlık Müdürlüklerinin, 15 Aralık 2013 tarihine kadar denetimlerini tamamlamaları ve sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Ek listeler için tıklayınız.

Yorumlar