KPSS 2013/2 ile yerleşenlerden istenilen belgeler

KPSS — 2013/2 tercih kılavuzu ile adaylardan alınan tercihlere göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Kurumlara Merkez ve Bölge Müdürlüklerine yerleştirilen kişiler evraklarını hazırlamaya başlamalılar.

İŞTE İSTENİLEN BELGELER

1- KPSS sınav sonuç belgesi.
2- KPSS yerleştirme belgesi.
3- Öğrenim durumunu gösterir belge (aslı veya onaylı fotokopisi)
4- T.C. Kimlik Numarası beyanı
5- Sağlık raporu (Aile Hekimliği veya Hükümet Tabipliğinden alınmış)
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge (erkek adaylar için, askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
7- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında)
8- Adaylara yapılacak tebligatlara esas olmak üzere güncel yazışma adresinin beyanı.

NOT:Posta ile müracaat eden adayların, belgelerini Kamu kurumları veya Noterden tasdik ettirerek göndermeleri zorunludur. Ayrıca Şahsen müracaat eden adayların, belgelerinin asıllarını getirmeleri halinde kurumlarca o belgeler tasdik edilecektir.

Yorumlar

Yorum Gönder

Yorum yapmayı unutmayın.