Memurlar Bulunduğu İlde İkamet Etmek Zorunda mıdır?

Memur, başka bir ilde ikamet edebilir mi?
A ilinde çalışan memur, başka bir ilde ikamet edebilir mi?

2011 YILINDAN ÖNCEKİ DURUM

Devlet memurlarının görev mahallinde ikamet etme mecburiyeti 657 sayılı Devlet memurları Kanunun ek 20 maddesinde düzenlenmişti. Düzenleme şu şekilde idi:

“Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.

Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilirler.”

2011 YILINDAN SONRAKİ DURUM

Ancak, bu hüküm 2011 yılında kaldırılmıştır. (6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Şuan için, geçerli olan mevzuatımızda, artık görev mahallinde ikamet etme mecburiyeti bulunmamaktadır. Devlet memurları belirlenen saatlerde mesailerine gelmek şartıyla, Türkiye’nin her yerinde ikamet edebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR DİĞER AYRINTI

Burada önemli bir husus şudur: Başka bir ilde ikamet etmekten dolayı mesaiye geç kalma veya gelememe bir mazeret değildir. Bu tür durumlarda amirler, 657 sayılı Kanunun 125. maddesindeki hükümlere dayanarak memura mesaiye geç geldiği için “Uyarma” cezası verebilir. Bu nedenle, bu durumu göz önüne alarak, başka bir ilde ikamet etmek hususu memurun kendisi tarafından değerlendirilmelidir.

Memurlar.Net

Yorumlar