Memurlar İşe Girişlerine Göre Hangi Yılda Emekli Olacak?

Devlet memurlarının normal yollardan emekli aylığı bağlanması hususu, işe girilen tarihlere göre çeşitli şekillerde belirlenmiş olup, hizmet yıllarına göre kademeli emekliliğin yanı sıra, kadın ve erkekler için farklı yaş ve hizmet süresi şartı da getirilmiştir. Konunun kolay anlaşılması bakımından, burada ayrıntıya girmeden, emekli aylığı bağlanabilmesi için memurun taşıması gereken şartlara değinilecektir.

08.09.1999 tarihi itibariyle, 20 hizmet yılını doldurmuş olan kadın ve 25 hizmet yılını doldurmuş olan erkek iştirakçilere, yaş şartı aranmaksızın istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmekteydi. Bu tarihten sonraki durum ise şu şekilde oldu:

KADIN MEMURLAR

1-08.09.1999 tarihinden önce işe girenler

08.09.1999 tarihi itibariyle 20 fiili hizmet yılını doldurmaya 2 yıldan az kalmış olanlar 38 yaşını doldurduklarında emekli aylığına hak kazanmaktaydılar.

Bunun dışında, 20 fiili hizmet yılını doldurmalarına 23.5.2002 tarihi itibariyle;

-2 tam yıl veya daha az kalanlar 40 yaşını,

-2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalanlar 41 yaşını,

-3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalanlar 42 yaşını,

-4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalanlar 43 yaşını,

-5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalanlar 44 yaşını,

-6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalanlar 45 yaşını,

-7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalanlar 46 yaşını,

-8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalanlar 47 yaşını,

-9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalanlar 48 yaşını,

-10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalanlar 49 yaşını,

-11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalanlar 50 yaşını,

-12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalanlar 51 yaşını,

-13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalanlar 52 yaşını,

-14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalanlar 53 yaşını,

-15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalanlar 54 yaşını,

-16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalanlar 55 yaşını,

doldurmaları ve 20 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde, istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

2- 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren kadın memurlar, 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün (25 yıl) prim ödemiş olmaları şartı emekli aylığı bağlanmasına hak kazanacaklardır.

3- 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenler

01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş kadınların da 9000 gün (25 yıl) prim ödemiş olmaları gerekmekle birlikte, emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli yaş şartları, prim ödeme gün sayısının tamamlanacağı tarihe göre farklı belirlenmiştir.

Buna göre, 9000 gün prim ödeme şartını;

-31.12.2035 tarihine kadar tamamlayanlar 58 yaşını,

-01.01.2036 – 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayanlar 59 yaşını,

-01.01.2038 – 31.12.2039 tarihleri arasında tamamlayanlar 60 yaşını,

-01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında tamamlayanlar 61 yaşını,

-01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında tamamlayanlar 62 yaşını,

-01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında tamamlayanlar 63 yaşını,

-01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında tamamlayanlar 64 yaşını,

-01.01.2048 tarihinden sonra tamamlayanlar ise 65 yaşını

doldurmaları halinde, emekli aylığı almaya hak kazanacaklardır.

ERKEK MEMURLAR

1-08.09.1999 tarihinden önce işe girenler

08.09.1999 tarihi itibariyle 25 fiili hizmet yılını doldurmaya 2 yıldan az kalmış olanlar 43 yaşını doldurduklarında emekli aylığına hak kazanmaktaydılar.

Bunun dışında, 25 fiili hizmet yılını doldurmalarına 23.5.2002 tarihi itibariyle;

-2 tam yıl veya daha az kalanlar 44 yaşını,

-2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 45 yaşını,

-3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalanlar 46 yaşını,

-5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 47 yaşını,

-6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalanlar 48 yaşını,

-8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 49 yaşını,

-9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalanlar 50 yaşını,

-11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 51 yaşını,

-12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalanlar 52 yaşını,

-14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 53 yaşını,

-15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalanlar 54 yaşını,

-17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 55 yaşını,

-18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalanlar 56 yaşını,

-20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalanlar 57 yaşını,

-21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalanlar 58 yaşını

doldurmaları ve 25 fiilî hizmet süresini tamamlamaları halinde, istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

2- 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe girenler

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkek memurlar, 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün (25 yıl) ödemiş olmaları şartı emekli aylığı bağlanmasına hak kazanacaklardır.

3- 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenler

01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş erkelerin de 9000 gün (25 yıl) prim ödemiş olmaları gerekmekle birlikte, emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli yaş şartları, prim ödeme gün sayısının tamamlanacağı tarihe göre farklı belirlenmiştir.

Buna göre, 9000 gün prim ödeme şartını;

-31.12.2035 tarihine kadar tamamlayanlar 60 yaşını,

-01.01.2036 – 31.12.2037 tarihleri arasında tamamlayanlar 61 yaşını,

-01.01.2038 – 31.12.2039 tarihleri arasında tamamlayanlar 62 yaşını,

-01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında tamamlayanlar 63 yaşını,

-01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında tamamlayanlar 64 yaşını,

-01.01.2044 tarihinden sonra tamamlayanlar ise 65 yaşını

doldurmaları halinde, emekli aylığı almaya hak kazanacaklardır.
memurunyeri.com

Yorumlar