Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama İle Personel Alacak( 7 Röntgen Teknisyeni)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 74 ncü maddesi hükümlerine göre 2013 Yılı 2. Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi ile 657 Sayılı Kanunun 74 ncü maddesi hükümlerine göre 2013 Yılı 2. Dönem KurumlarArası Naklen Atama Kurası ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 26.12.2013 tarihinde yapılacak olup, ekte belirtilenkadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

GENEL BİLGİLER

1. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il veya hizmet birimi olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.
Münhal Kadrolar İçin Tıklayınız(Linki açamayanlar aşağıdaki resimden bakabilir)

GENEL BİLGİLER

3. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

4. Kuraya, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent“, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4′üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

5. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşauygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

6. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halençalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması vehizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

7. VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni) kadrolarına, halen Genel İdare Hizmetler Sınıfında (şoförkadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar (Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ve en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardaniki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek),

Memur kadrosuna; halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki kadrolardan birinde (şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar,

Gassal kadrosuna; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar, müracaat edebileceklerdir.

8. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına naklen atanacaklardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına atananlar atandıkları tarihten itibaren fiilen 2 (iki) yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaklardır. (Atanma talepleri 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ise, fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. ) Ancak, diğer kadrolara atananlar ise 1 (bir) yılboyunca mazeret tayinleri (eş ve sağlık durumu) hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır.

9. 2013 Yılı Şubat Dönemi Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup, yapılan kurasonucu atanmaya hak kazanmış olan personel ile ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

10. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4′ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 Sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolara müracaat edemeyeceklerdir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (http://yonetim.sb.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır.

2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3. Müracaat için gerekli belgeler;

- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı

- Noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi

- Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren )

( Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. )

Yukarıdaki belgeleri en geç ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4. Belgeleri eksik olan, belirtilen süre içinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.

6. Başvuru formu ve ilgili belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi’ ne ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2013 YILI 2. DÖNEM KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURA TAKVİMİ
SIRATARİHAÇIKLAMA
125 Kasım 2013 PazartesiP.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması Saat 18:00′a kadar
02 Aralık 2013 Pazartesi
206 Aralık 2013 CumaTercih başvuru formu ve ilgili belgelerin son geliş tarihi Saat:18:00′a kadar
326 Aralık 2013 PerşembeKURA TARİHİ ( yeri ve saati ( http://yonetim.sb.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecektir.)

Yorumlar

  1. BAŞVURU ŞEKLİNDEKİ DİSİPLİN AMİRLİĞİ İMZASI İLE HİÇ ATANMAMIŞ KİŞİLERİN BAŞVURMA ZORUNLULUĞU DERKEN NE DEMEK İSTEMİŞ ANLAMADIM...

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Yorum yapmayı unutmayın.