Sağlık çalışanlarını şiddetten koruyacak olan kimdir?

Meclisiyle, Hükümetiyle, Bakanlığıyla, Yargısıyla, içinde bulunduğumuz bu sistemin sağlık çalışanlarını koru(ya)mayacağı açık ve nettir:

Ancak geldiğimiz noktada bugünle geçmiş arasındaki fark şu ki; Hekim saygınlığının azaltılmasına yönelik sistemik uygulamalar ve açıklamalar sonucunda artan şiddet, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının meslek yaşamını ve günlük uygulamalarını artık sıklıkla tehdit eder hale gelmiştir.

Bu üzücü olayların bir kez daha gösterdiği gibi; Hekimler ve sağlık personelleri yaşanan sorunların sorumlusu olarak gösterilip, hedef tahtası haline getirilmesi, mesleki uygularımızı ve onurumuzu zedeleyici tutum ve söylemler sebebiyle hekime yönelik şiddet olayları kontrol edilemez bir hal almıştır. Bu nedenledir ki sorumluluk sahibi kişiler bulundukları mevkilerin sorumluluğunu yerine getirmek ve sağlık alanının ciddiyetine yakışır önlemleri hızla almak durumundadır. Bu vahşice gerçekleşen olayların sorumluları şiddet yasasını yıllardır çıkartmayan sizlersiniz. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yöneticiler, idareciler ve sağlık politika yapıcıları, her bir meslektaşımızın can ve çalışma güvenliğinden sorumlu olduklarının, kaybedilen her bir canın vebalinin sizlerde olduğunun farkına artık varmalıdır.

Sağlık çalışanlarını şiddetten koruyacak olan kimdir?
Hala sağlık çalışanlarına şiddet yasasını çıkarmayan politikaları mı?
Yoksa bu zamana kadar söylemden öte bir şey yapmayan Sağlık Bakanlığı mı?

Sağlık çalışanlarına bu bakış açısının hüküm sürdüğü ülkede, şiddete çözüm üretmek bir yana ilgili bakanlığın sadece adında var olan “sağlık çalışanları” sözcüğüne bile tahammülü kalmamıştır.

Meclisiyle, Hükümetiyle, Bakanlığıyla, Yargısıyla, içinde bulunduğumuz bu sistemin sağlık çalışanlarını koru(ya)mayacağı açık ve nettir.

Akıl ve vicdan sahibi hiçbir kimsenin kabul edemeyeceği bu saldırı artık toplumsal şiddetin de boyutunu aşmıştır. Artık şiddete karşı çıkar gibi yapmayın. Artık gereğini yapın..!

AHEF YÖNETİM KURULU

Yorumlar