Tümradder SML sorunlarını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ'a iletti.

Dernek Genel Başkanımız Heybet ASLANOĞLU ve Genel Başkan Yardımcısı Özer ERDEN, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ'ı makamında ziyaret ederek Sağlık Meslek Liseleri'nin sorunlarını iletti.
Genel Başkan Heybet ASLANOĞLU '' Son iki yılda SML sayısındaki korkunç artışa dikkat çekerek, alyapısı hazırlanmadan Genel Liselerinin tabelaları değiştirilerek Anadolu Sağlk Meslek Lisesine dönüştürülmesi, eğitim kalitesini düşürmüş ve geleceğin sağlık personeli olacak öğrencilerimizin vereceği sağlık hizmetininde aynı paralelde seyredeceği aşikardır.''dedi. Genel Başkan Yardımcısı Özer ERDEN Özel Sağlık Meslek Liselerinde kontenjan aşımı olduğunu Milli Eğitim tarafından bu konunun mercek alına alınmasını istedi.
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ'a SML Sorunları ve Çözüm önerilerinden oluşan bir dosya takdim edildi.
Sayın Müdürümüz Muammer YILDIZ ziyaretimizden duydukları memnuniyeti dile getirerek sizin gibi meslek derneklerinin sorunlara ilişkin tespitleri ve çözüm önerilerini önemsediklerini ve arkadaşlarımız dosyanız üzerinde çalışmaları için talimat vereceğini belirtti.
İL MilliEğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ'a verdiğimiz dosyadan bir bölüm.
Radyoloji ( Tıbbi Görüntüleme ) Eğitiminin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri:

Radyoloji ( Tıbbi Görüntüleme ) eğitimi hem Sağlık Meslek Liselerinde (SML) hem de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında(SHMYO) verilmektedir. Ülkemizde Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Programı bulunan üniversite sayısı 2011 yılında 23 iken son iki yıldaki iki kat artmış ve 59’a çıkmıştır. SML Radyoloji Programı bulunan okul sayısı 2011 yılında 35 iken bugün özel SML liseleriyle bu sayı 100’e dayanmıştır.

İstanbul’da 18 Üniversitede ve 6 SML’de Radyoloji Teknisyeni/teknikeri eğitimi verilmektedir.

2011 yılı için MEB Bakanlığı ve YÖK verilerine göre 3302’si Sağlık Meslek Liselerinde, 3321’i Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında olmak üzere toplam 6623 öğrenci Radyoloji ya da Tıbbi Görüntüleme alanında eğitim görmektedir. 2013-2014 yılında Önlisans SHMYO Tıbbi Görüntüleme Programlarına ayrılan kontenjan 2860, SML Radyoloji Programlarına ayrılan kontenjan 4.000 civarında olup ortalama 6.000 kayıt yapılmıştır.Alt yapıları hazırlanmadan, birçok Genel Liselerin tabelaları değiştirilerek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ne dönüştürülmüştür. Birçok okulumuzda kadrolu branş öğretmeni bulunmamaktadır. Birkaç okulumuz dışında laboratuvar ve materyal bulunmamaktadır.

Sağlık personeli olarak yetişecek olan öğrencilerimizin eğitiminde uygulanan modüler eğitim sistemi derneğimizce de desteklemekle birlikte modüllerin içeriklerinde çok eksiklik ve hatalar tespit edilmiştir. Modül içeriklerinin alanında uzman kişilerce gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz ve bu konuda dernek olarak gerekli katkıyı sunmaya hazırız.Sağlık Meslek Liseleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının birbirinden farklı gibi görünse de temelde ortak olan; alt yapı sorunları, branş öğretmeni ve öğretim elemanı yetersizliği, dönem içi uygulama ve yaz stajı uygulamaları müfredat farklılıkları, laboratuar, araç- gereç eksikliği, lisans programlarına geçiş ve kariyer planlaması, hizmet içi eğitim vb. sorunları mevcuttur.Sorunların çözümlenebilmesi için alanda çalışan akademisyenlerin, öğretmenler ve sağlık meslek derneklerinin önerileri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması acilen gereklidir.

Konuya ilişkin derneğimizin önerilerinden bazıları şunlardır.

a)      Yeterli sayıda branş öğretmeni ve akademisyen istihdamı sağlanmalıdır.

b)      Laboratuvar ve diğer materyal için bütçe ayrılmalı aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile protokol yapılarak hastanelerde kullanılmayan araç-gereç ve cihazlar elden geçirilerek eğitim amaçlı okullarımızın laboratuvarında kullanılmalıdır.

c)      Sağlık alanında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlamalar yapılmalı ve bu planlamalar doğrultusunda kontenjan sınırlaması yapılmalıdır.

d)      Bir çok okulumuzun dönem içi ve yaz staj uygulamaları ile ilgili sorunları devam etmektedir.

e)      Sağlık alanında ön lisans yerine  lisans eğitimine geçilerek sağlık meslek liselerinin öğretmen ihtiyacı ve üniversitelerin akademisyen ihtiyacı karşılanmalıdır.

f)       Üniversitelerin SHMYO’larında müfredat bütünlüğü sağlanmalı ve SML’de verilen modüller gözden geçirilerek eksiklikler ve yanlışlıklar giderilmelidir.

g)      Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan eğitimciler için hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, bilgiler güncellenerek eğitim kalitesi artırılmalıdır.

h)      İstanbul’da Sağlık Kütüphanesi kurulmalıdır.
kaynak:tumrad.net

Yorumlar