Disiplin Amiri Değişikliğine Dava Açılacak. Neden mi?

06.12.2013 tarih ve 28843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in III sayılı Cetvelinin 7 Sıra Numaralı bendinde

“Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe , Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelin disiplin amiri Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak değiştirilmiştir.

Buna göre , 23.11.2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği”nin III sayılı Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı başlıklı 5 numaralı bendinde sayılan personelden Sağlık Teknikeri, Laborant ,Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelin disiplin amiri Başhekim yardımcısı olarak belirlenmiş iken yapılan değişiklikle disiplin amirleri Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliğin iptali için sendikamız tarafından dava açılacaktır.
Türk Sağlık Sen

Yorumlar