Kadın Sağlıkçılara Göre Atamalarda Cinsiyet Ayrımcılığı Yapılıyor

Yapılan araştırma da kadın sağlıkçıların yüzde 79,3’ü sağlık çalışanları arasında cinsiyete dayalı ayrımcılık olduğunu ileri sürdü.

Cinsiyeti nedeniyle kendisini işyerinde dezavantajlı hissedenlerin oranının yüzde 58,2 olduğu görüldü.

TERFİDE ERKEK ÖNCELİKLİ

Sağlık sen tarafından hazırlanan Raporda kadınların kendilerini dezavantajlı olarak görmelerinin iş hayatındaki başarıyı olumsuz etkilediği bilgisi yer aldı.

Araştırmada herhangi bir işten çıkarma durumu olduğunda ilk olarak kadınların işten çıkarılacağını ifade eden kadın sağlıkçıların oranı yüzde 76,7 olarak saptandı.

Kadın sağlıkçıların yüzde 61,2’si terfi ve işe alımlarda erkeklere öncelik tanındığını dile getirdi.

“Erkek olsaydım şimdiye kadar terfi etmiştim” diyen kadınların oranı ise yüzde 40,3 olarak tespit edildi.

SELVİ ÇELİK – BUGÜN

Yorumlar