Katarakt

Normal göz mercekleri saydamdır. Göz merceklerinin dumanlanmasına katarakt adı verilir. Normalde siyah olan gözbebeğinin grimsi beyaz ya da dumanlı bir görünüm a1dığı katarakt doğma1ık ve sonradan kazanılan katarakt olmak üzere ikiye ayrılır. Sonradan kazanılan kataraktların nedenleri yaralanmalara, ışın zedelenmelerine (aşırı sıcak, röntgen ışınları, şimşek, kaynak ışığı) ya da göz merceklerinin yetersiz beslenmelerine (yaşlılık, şeker hasta1ığı) bağlanabilir. Yaşlılıkta gözbebeğinin hafif bulanık olması normaldir. Görme güçlükleri başladığı andan itibaren katarakttan söz edilir. Yaşlılık kataraktı yanlardan başlayarak gözbebeği bölgesinde ilerlemeye başlar ve bulanıklık giderek artarken, buna bağ1ı olarak görme yeteneği de azalır. Sonunda bulanıklık bulut şeklini alır ve bütün göz merceğini kaplar. Bu durumda hasta açık ve koyu ayrımını yapamaz. Kataraktın ilerlemesi hastanın yaşına bağ1ıdır. Has ta1ığın son evresi birkaç yıl durumunu korur. Fakat zamanla çözülme ve göz merceğinin kenarlarında sıvılaşma görülür.
-------------------------------------
KATARAKT

Göze gelen ışınları kırarak, ağ tabakaya düşüren ve görüntünün net bir şekilde oluşmasını sağlayan yapıya göz merceği denir. Bu merceğin iki yüzü de dışa doğrudur. Esnek bir yapıda olduğundan çapı değişebilir ve böylece yakına ya da uzağa bakarken, kendi çapını ayarlayarak görüntünün net bir şekilde oluşmasını sağlar. Lens de denen bu mercek saydam bir yapıdadır. Bu yapının saydamlığını kaybetmesiyle oluşan bulanık görme problemine katarakt denir.

Kataraktlı kişiler bu durumu, gözüme perde indi, şeklinde yorumlarlar. Işığın geçişini engellyen bir hastalık olduğundan körlük oluşmasına neden olabilir. Sıklıkla yaşlılıkta ortaya çıkan kataraktın türleri, kişiden kişiye farklılık gösterir. İki gözde birden ortaya çıkar ya da bir gözde başladıktan sonra diğerinde oluşur. Bebeklikte ortaya çıkan katarakta, doğumsal katarakt denir. Bu durumu farketmek aile için zordur. Hamilelikte meydana gelen kızamıkçık gibi bazı hastalıklar ve ilaç kullanımı bu durumun ortaya çıkmasına sebep oluyor.

KATARAKTIN NEDENLERİ

Gözün saydamlığını kaybetmesi sonucu katarakt oluştuğunu söylemiştik. Bu saydamlığın kaybolmasında etkili olan bazı faktörler vardır. Genelde yaşlılıkta ortaya çıktığı için bu hastalığın, göz merceğinin yaşlanmasıyla ilişkili olduğunu söylemek mümkündür.Göz merceği (lens), etrafı kapalı bir yapı olduğundan, burada proteinler ya da eski hücreler birikir. Bunlar dışarı atılamadığından, gözün saydamlığını kaybetmesine neden olur.

Ayrıca şeker ve tiroid bezi hastalıkları, tansiyon yüksekliği gibi problemler de katarakta neden olmaktadır. Genç kişilerde, alınan darbe, gözü bir yere çarpma, yaralanma sonucu katarakt ortaya çıkabilir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak da bu sebepler arasında yer alır. Güneş gözlüğü kullanmak göz sağlığı için çok önemlidir. C vitamini eksikliği kataraktın oluşmasını arttırıcı bir risk faktörüdür. Bu yüzden yeterli miktarda C vitamini almakta fayda vardır.

KATARAKTIN BELİRTİLERİ

Yaş ilerledikçe görülme ihtimali artan bir hastalık olan katarakt, her yaşta ortaya çıkabilir. En çok 60 yaşın üzerinde görülmektedir. Kataraktlı kişilerde görülen bazı belirtiler vardır. En önemli belirti, bulanık görmedir. Hastanın görüşü azalır. Işık kamaşması ortaya çıkar ve çift görme ya da çatallı görme meydana gelir.

Bebeklerde bu durumu farketmek zor olduğundan, doktor muayenesi sırasında göze ışık tutularak bir takım fikirler edinilebilir. Bu durumda bebeğin verdiği reaksiyon da çok önemlidir. Erken tanı çok önemli olduğundan 2 yaşına kadar yapılacak bir göz muayenesi, varsa bir çok sorunun çözümünde kolaylık sağlayacaktır.

KATARAKT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Kataraktın teşhis edilmesi için öncelikle uzman bir göz dokturuna muayene olmanız gerekir. Bu muayene sırasında kullanılan en önemli yöntem, kişinin gözüne mikroskobik olarak bakılmasıdır. Bu yöntemle ve hastanın verdiği fikirler doğrultusunda katarakt teşhisi konabilir. Ayrıca lazer ile inceleme gibi kullanılan metodlarla ameliyat sonrası hastanın ne kadar görebileceği, hekimin, kataraktın büyüklüğü hakkında ve gözün ağ tabakası hakkında bilgi edinmesini sağlayacaktır. Ülkemiz, bu konuda bir hayli gelişmiştir ve yapılacak göz ameliyatları diğer ülkelere göre pahalı değil hatta daha ucuzdur. Yurtdışından da ameliyat olmak için ülkemize gelen hastalar vardır.

KATARAKT TEDAVİSİ

Katarakt, körlüğe neden olan ciddi bir göz hastalığıdır. Katarakt teşhisi konan bir kişi, hastalığın şiddetine bakılmaksızın ameliyat edilir. Katarakt, ilaçla tedavisi olmayan bir hastalıktır.

Tedavide kullanılan metodlardan biri fako yöntemidir. Günümüzde başarı şansı çok yüksek olan, geçerli bir ameliyat şeklidir. Göze, açılan küçük bir delikten girilir. Yapay mercek takılır. Uzun sürmeyen bir ameliyattır ve böylece hasta kısa sürede görmeye başlar. Hastaya narkoz yapmaya gerek yoktur. Göz damlasıyla da yapılabilir ve bir kaç gün içinde görmede belirgin bir düzelme gerçekleşir.

Günümüzde ameliyat için kataraktın büyümesi beklenmez. Erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu şekilde gözde başka hasarlar olmadan yapılan tedavi iyileşmeyi hızlandırır. Körlük oluştuktan sonra tekrar hastanın görmesini sağlamak zordur. Tedavi ne kadar çok gecikirse, görme derecesi de o kadar azalır.

Ameliyattan sonra 15 gün içinde, görmede belirgin bir düzelme vardır. 15. günden sonra artık hasta iyileşmiş demektir. Bu süre içinde, hastanın yaşamı pek kısıtlanmasa da dikkat etmesi gereken bazı konular vardır. Banyo yaparken dikkat edilmeli, hastaya verilen bir kapak göze takılmalıdır. Ayrıca öne doğru eğilmek, göze doğru çok baskı yapacağından buna dikkat edilmelidir. Eğilmemeye özen göstermek gerekir. Bu sırada kesinlikle göz ovuşturulmamalıdır.

AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ameliyattan sonra yaklaşık 20 gün, gözün suyla ya da sabunla temas etmemesini sağlamalısınız. Saçınızı yıkarken başını arkaya eğerek yıkamanız gerekir.
Mutlaka doktorunuzun verdiği ilaçları zamanında ve düzenli bir şekilde kullanın.
Bir müddet kitap okumayın ve televizyon izlemeyin. Bu aktiviteler için ameliyattan sonra 10 gün beklemenizde fayda vardır.
Gözün, kesinlikle ovuşturulmaması gerekir. Ovuşturmak ya da göze basınç uygulamak dikişlerin açılmasına neden olabilir.
Ameliyatlı gözün olduğu tarafa doğru uyumamaya özen göstermelisiniz.
Ne zamandan itibaren spor yapılacağına ve araba sürüleceğine doktorunuz karar verecektir. Yapılacak düzenli kontrollerle bu durum belirlenir.
Dışarı çıkarken koruyucu gözlük kullanmanız gerekir.
Güneşli ya da sert rüzgarlı havalar göze zarar verir.
Ağır bir iş yapmaktan kaçınmalısınız.
-------------------------------------------------
Katarakt Hastalığı
KataraktKatarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Başka bir deyişle görüşün, buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuşçasına bozulmasıdır.

Katarakt, orta yaş üstü kişilerde görülen bir göz hastalığı olmakla beraber;

Yeni doğan bebeklerde,
Şeker hastalarında,
Göze gelen fiziksel darbeler sonrasında,
Uzun süreli kortizonlu ilaç kullananlarda görülebilen bir göz hastalığıdır.
Kataraktın belirtileri;

Katarakt

Görmede yavaş yavaş azalma
Işığa hassasiyet (göz kamaşması)
Çift görme
Okuma zorluğu
Gece görüşünde bozulma
Renklerde soluklaşma veya sararma
Gözlük numaralarının sık değişmesi
Katarakt, ilaçla veya gözlükle tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir. Kataraktın ilerlemesini durdurabilecek etkili bir yöntem yoktur ve oluşmuş bir kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt operasyonları iğnesiz, narkozsuz, ağrısız yapılarak hasta aynı gün evine dönmektedir. Katarakt ameliyatında dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar vardır. Hekimin tecrübesi ve göz içine konulan merceğin kalitesi, ameliyatın başarısını doğrudan etkiler. Kalitesiz merceklerle yapılan bir ameliyat sonrasında gözde enfeksiyon ve farklı komplikasyonlar gelişebilir. Bu durum kısa bir süre sonra hastanın ikinci kez katarakt olma riskini de beraberinde getirir. Bu da hasta için ayrı bir ameliyat riski ve maddi külfet anlamına gelir.

Doğumsal Katarakt
Doğumsal katarakt (konjenital katarakt) doğumdan itibaren görülen, lensin tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan olan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) olması, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir. Bebeklerde bu belirtiler görüldüğü an, hiç zaman kaybetmeden göz uzmanına başvurulmalıdır. Doğumsal katarakt, görmeyi engelliyorsa ve özellikle tek taraflıysa, tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanı konusunda göz uzmanı detaylı muayeneden sonra karar verir. Doğumsal kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliğidir (ambliyobi). Göz tembelliğini yenebilmek için ameliyat, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır.

Tedavi Seçenekleri
Katarakt Tedavisi

Katarakt TedavisiAmeliyat esnasında göz damla yardımıyla bölgesel olarak uyuşturulur, bu şekilde ameliyat narkozsuz, iğnesiz, bıçaksız ve ağrısız olarak gerçekleştirilir. Bıçaksız katarakt ameliyatı olarak ta adlandırılan "Femtosaniye Lazer" adı verilen lazer teknolojisiyle ameliyatın en önemli aşamaları bıçak kullanılmadan yapılmaktadır. Bu yöntemle komplikasyon riskini önemli oranda düşer. Femtosaniye Lazerle katarakt ameliyatlarında hasta 15 dakikalık bir operasyon sonrasında evine gidebilmekte çok kısa sürede iyileşebilmekte ve günlük aktivitelerine hemen dönebilmektedir.

Femtosaniye Lazerle Bıçaksız Katarakt Tedavisi

Dünyagöz Hastaneler Grubu'nda uygulanan "Femtosaniye Lazer" teknolojisi ile katarakt sorunu hem hekim hem de hasta açısından güvenli-konforlu şekilde tedaviye olanak sağlıyor. Aynı ameliyatla katarakt sorunundan kurtulurken aynı anda özel göz içi mercekleri implantasyonu ile de uzak ve yakın görme sorununa çözüm getirmek mümkün olabiliyor.

Katarakt cerrahisi bugün teknolojik olarak çok ilerlemesine rağmen ameliyatlarda ender de olsa insan elinin engelleyemediği bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonların oluşmaması için doktor deneyimi çok büyük önem taşımaktadır. Bugün, göz cerrahisinde bir devrim niteliği taşıyan lazerle katarakt tedavisi dönemi başlamıştır.

Katarakt cerrahisinde insan eli ile yapılan birçok basamak Femtosaniye Lazer'in sahip olduğu özel görüntüleme teknikleri yardımı ile bilgisayar kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Uzak ve yakın görme bozukluklarında çok odaklı merceklerle tedavi olanağı

Katarakt tedavisinde komplikasyon riskini minimuma indiren ve ameliyat sırasında hastaya yüksek güvenlik eşlinde konfor sağlayan Femtosaniye Lazerle Bıçaksız Katarakt Tedavisinin diğer bir avantajı da ameliyatın en önemli aşaması olan yapay göz içi merceğinin yerleştiği yuvanın kusursuz olarak hazırlanmasıdır.

Bu sayede yeni teknoloji, kataraktın yanı sıra miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusuru olan hastalara da gelişmiş göz içi mercek yerleştirmesi ile uzak ve yakın gözlüklerine bağımlılığı azaltma seçeneği sunuyor.

Fako Yöntemi (Fakoemülsifikasyon Tekniği)

Katarakt tedavisinde kullanılan diğer bir teknik ise FAKO tekniğidir. Bu teknik ile göz içine 2.2 mm'lik kesiden girilir. Bu derece küçük bir kesiden ancak çok deneyimli katarakt hekimleri ameliyat yapabilir. Katarakt ameliyatı sırasında özel bir sıvı olan "Viscoelastik jel" kullanılır. "Viscoelastik jel" ile doğal merceğin gözün diğer tabakalarından zarar verilmeden ayrılması sağlanır. Her hastaya özel olmakla birlikte tek kullanımlıktır.

Saydamlığını yitirmiş göz içi merceği ultrasonik ses dalgaları yayan özel bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir mercek göze yerleştirilir. Kesi küçük olduğundan dikişe gerek duyulmaz. Enfeksiyon ihtimali sebebiyle iki gözün ameliyatı aynı gün yapılmaz. İki gözün ameliyatı arasındaki sürenin en erken 1 hafta olması önerilir.

Dünyagöz Hastaneler Grubu'nda FDA onaylı katlanabilir göz içi merceği olan Alcon IQ lensleri ve FDA onaylı Voscot sıvısı (viscoelastik jel) kullanılmaktadır.

Katarakt tedavisi, mikrocerrahi gerektiren çok önemli bir ameliyattır;

Ameliyatın başarısını, hekimin tecrübesi ve ameliyatın gerçekleştirildiği ameliyathane sterilizasyonu ve kullanılan malzeme kalite ve sterilizasyonu doğrudan etkiler.

Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi
Multifokal Göz İçi Lens TedavisiBu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alınıp yerine birden fazla fokus kabiliyeti olan mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşmektedir. Hastalar buna çok kısa sürede adapte olarak uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilirler.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmek önemli, buna dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde diğer önemli bir konu ise hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin bir diğer avantajı ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine basitçe çözüm bulmuş olmasıdır.

Hastanın öncelikle detaylı bir muayeneden geçilmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülmektedir.

Yorumlar