Kölelik koşullarında çalışmak istemiyoruz

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları mutsuz, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları insanca yaşam koşullarını yitirmiştir. İş yükü o denli artmış ki çalışanların aile ve sosyal yaşamı altüst Hastanemizde % 300 artan iş yüküne karşı % 30 oranında çalışan artışı olmuştur. Kölelik düzeyinde çalışma, olağan çalışma biçiminin yerini almıştır.

AKP hükümetinin uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli hedeflerinden birisi de sağlık tüketimini arttırmaktı. İş yükünün bu denli artmasına karşı çalışan sayısı özellikle yetersiz tutuldu. Az çalışanla çok iş yaklaşımı geçerli kılındı. İnsanlar kişisel ilişkilerini ve gereksinimlerini yerine getiremez oldular. Meslek dışı görevlendirmeler, fazla mesai, gün aşırı,16-24 saatlik nöbetler, liyakatsız atamalar, torpil, angarya, adam kayırmalar, sağlığımızı bozan kötü çalışma koşulları, yönetici baskısı katlanılamaz boyutlara ulaştı.
Yine Sağlıkta Dönüşüm Programının bir gereği olarak sağlık çalışanlarının emeği değersizleştirildi. Emeğimizi ucuzlatmak isteyen hükümet öncelikli olarak, bilinçli bir şekilde, emeğimizin değersizleşmesi için çalıştı. Alo 184, hasta hakları birimleri, Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın sağlık çalışanlarına karşı söylemleri sağlıkta şiddeti doğurdu. Sözel ve fiziksel şiddet yaygınlaştı. Performans adı altında ekip ruhumuzu bozan, emeğimizin karşılığını almamızı engelleyen, sağlık tüketimini körükleyen uygulamalar hayata geçirildi. Emekliliğimize yansıyan emeğimizin karşılığı olan ve insanca yaşamımızı sağlayacak temel ücretimizin yerine sabit ödeme, performans getirildi.

Bugün Aile Sağlığı Merkezi çalışanları grevdedir. Bugün Tepecik Hastanesi çalışanları ayaktadır. Kölelik koşullarında çalışmak istemiyoruz. Bu uyarılarımıza kulak verin. Sağlığı piyasalaştıran politikaları terk edin. Bu koşullarda sağlık çalışanlarından verim beklemeyin. Eğer bu politikaları sürdürürseniz tüm Türkiye’de yaygın eylemliliklerle karşınızda olacağız. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Saygın bir iş kolunun saygın çalışanlarıyız. Gücümüzü biliyoruz. Bunu kullanmaktan çekinmeyiz.

Zekiye BACAKSIZ
Genel Sağlık-İş / Genel Sekreteri


Yorumlar