Memurları 2014′de Yeni Değişiklikler Bekliyor

Memurları 2014′de Yeni Değişiklikler Bekliyor!..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemeyle mevcut durumda dört çocuğa uygulanan asgari geçim indiriminin üçüncü çocuğa yüzde 100 sağlanması, süt izni süresinin uzatılması, tüp bebekte deneme sayısının üçe çıkarılması ve misafir sanatçılara iş güvencesinin sağlanması gibi öneriler bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’in buluştuğu Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun ardından toplanan teknik komite toplantısında 25 maddede uzlaşmaya varıldı. Düzenlemenin bütçeden sonra gündeme geleceği öğrenildi.

600 BİN MEMURA DERECE

Bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenlemede 2005 yılından sonra göreve başlayan yaklaşık 600 bin personele bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affı, yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi, yıllık izinlerin işgünü esasına göre düzenlenmesi, adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Anayasa Mahkemesi’nin esastan görüştüğü emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının, nöbetçi memurluk uygulamasının kaldırılması, fazla çalışmaların geçici olması ve süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesiyle merkez teşkilatlarda çalışan memurlara servis hizmeti verilmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor.

SÜT İZNİNE NÖBET YOK

Düzenlemenin Meclis’te yasalaşmasıyla kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları da hayata geçirilecek. Bu çalışmaya göre analık izni 18 haftaya çıkarılacak, mevcut durumda dört çocuğa uygulanan asgari geçim indirimi üçüncü çocuğa yüzde 100 uygulanacak, süt iznini süresi uzatılarak, izin süresince gece nöbeti ve vardiyası verilmeyecek, evlenecek çalışana evlilik yardımı verilecek. Doğumların teşvik edilmesi amacıyla tüp bebek uygulamasında deneme sayısı üçe çıkarılacak. Uzlaşmaya varılan bazı maddeleri çok önemsediklerini kaydeden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, disiplin affının 2005’ten sonra hiç gündeme gelmediğini belirterek, “Bunun artık hayata geçirilmesini istiyoruz. Hem disiplin affı getirilsin hem de çalışan teşvik etmek için ödül sistemi olsun” dedi.

İmara aykırı yapı ‘ifşa’ edilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sahil operasyonu kapsamında ‘denize sıfır’ diye verilen gazete ilanlarını bile takip ettiklerini belirterek, hazırlıkları süren İmar Kanunu’na “çivi çakma” formülü getireceklerini açıkladı. Bayraktar, imara aykırı davrananların isminin ifşa edilmesinin iyi bir yöntem olabileceğini savundu. Bayraktar, şunları söyledi: “Kıyılarda imar planı olmayan yapıları denetlemeye başladık. Gazetelerden gördüğümüz reklamlardan o yerleri inceliyoruz. Mesela kıyıda yapılmış büyük sahil sitesi düşünün. Burada hakikaten Kıya Kanunu’na uyumlu mu bakıyoruz. Denize sıfır diye ilan verilenler var. Çünkü burada aldatmaca olabiliyor ve 50-100 metrelik sahil şeridi kuralına uyulmuyor. Hem Maliye hem Ulaştırma Bakanlığı ile toplantı yaptık. Kıyılar kanunen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar. Dolayısıyla kıyı kenar çizgisi geçtikten sonra deniz sahasındaki bütün saha otomatik tescilden düşülüyor, tapusu iptal ediliyor ve Milli Emlak tasarrufuna geçiliyor.Hürriyet

Yorumlar