Özellere devletten hizmet yok

Bazı hizmetleri devletten satın almak isteyen özel hastanelerin talebi reddedildi

Özel hastanelerin, adeta devletin kapısından döndürüldüğü bir olay yaşandı. Özel hastaneler, EMG (nöroljik tetkik), nükleer tıp, patoloji laboratuvar tetkikleri, bazı radyolojik görüntüleme tetkikleri, konsültasyon (fikir alma) gibi sağlık hizmetlerini kamu hastanelerinden satın almak istedi. Sağlık Bakanlığı ise mevzuatı gerekçe göstererek bu talebi geri çevirdi. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin, Askeri Hastanelerin, Üniversite Hastanelerinin birbirine mal ve hizmet satışının kanun ile düzenlendiğini bildiren Bakanlık yetkilileri, özel hastanelere sağlık hizmeti satılmasına yönelik satım sözleşmesinin önünü açan bir düzenlemenin mevcut bulunmadığına dikkat çekti.
Gökhan KAYA ANKARA
TÜRKİYE GAZETESİ

Yorumlar