Sağlık hakkı ve hasta hakları biliniyor mu?

Türkiye’nin sağlıkla ilişkili önemli gündem başlıklarından birisi de sağlık hakkının ve hasta hakkının kullanımı konusu oluşturuyor.

Bir insan hakkı olarak sağlık hakkının ve bunun uygulamadaki görünümlerinden birisi olan hasta haklarının hayata geçirilmesi konusunda sorunlar olduğu ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği on beş yıldır yürürlükte. Ancak buna rağmen yönetmeliğin yeterli olmadığı yönünde eleştiriler var.

Nitekim Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Etik Çalışma Grubu’nun hazırladığı bir kılavuzda, Sağlık Bakanlığı’nca 1998′de uluslararası belgelere bağlı kalınarak düzenlenmiş olan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin hasta haklarının uygulanması için sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına çeşitli sorumluluklar yüklediği belirtildi.

Ancak Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı olarak çalışan Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde ifade edilen hakların hizmetin içinde yaşama geçirilmesi için yeterli olamadığı, konunun tarafları olan hastalarda ve sağlık çalışanlarında hasta hakları konusunda yanılgılar ve bilgi eksikliklerinin devam ettiği belirtilmişti. Gerçekten de sağlık hakkı ve hasta hakları konusunda hekimlerde ve hastalarda “yanılgılar” ve “bilgi eksiklikleri” mi var yoksa sorunun bunun da ötesinde nedenleri mi bulunuyor?

Sinan Onuş’un, Tıp doktoru ve avukat Erkin Göçmen ile yaptığı röportaj…

Yorumlar