Sağlık Personeli Nöbetçi Memur Olamaz

Hastanelerde tıbbi teknolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru, ebe, anestezi teknisyeni/teknileri, labaratuvar teknisyeni/teknikeri, röntgen teknisteni/teknikeri vb diğer sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeller isteklerinin dışında idarenin zorlamasıyla nöbetçi memurluk nöbeti tutabilir mi?

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 41.Maddesinde yataklı tedavi kurumlarında nöbet esasları hakkında genel düzenlemeler yapılmıştır.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin “41.madde genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlıyabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.”

48.maddede hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı nöbetleri 49.maddede tıbbi teknisyenlerin nöbetleri 51.madde de genel idari hizmetleri sınıfında yer alan personellerin nöbetleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Nöbetçi memurluk nöbeti 51/c maddesi gereğince yürütülmektedir.

“Madde 51/c Genel idare hizmetleri sınıfındaki veznedar hariç diğer memurların nöbetleri hizmet gerekleri dikkate alınarak hastane müdürü tarafından düzenlenir.”

Söz konusu nöbetçi memurluk nöbeti genel idare hizmetleri sınıfı personelinin yapması gereken görevler arasında yer almaktadır.

Tıbbi teknolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, vb diğer sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/3. maddesinde; “sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer almaktadır. Nöbetçi memurluk görevi 657 sayılı DMK’nun 36/1.maddesinde yer alan genel idare hizmetleri sınıfı personelinin yapması gereken görevler arasında yer almaktadır

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırılamayacağı” başlığını taşıyan “45.maddesinde Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” Hükmü yer almaktadır.

Tıbbi teknolog, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri hizmetleri sınıfında görev yapan personellere tutturulacak nöbetçi memurluk nöbetinin 657 Sayılı DMK’nun 45.maddesine aykırılık teşkil edeceği düşünülmektedir. Bu konuda Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığına yazılı olarak genel başvuruda bulunuldu.

Özellikle üyelerimiz olan tıbbi teknologlara isteklerinin dışında zorla nöbetçi memurluk nöbeti tutturulduğun da bu nöbetin hukuksuz olduğunu düşünerek dernek olarak konuyu yargıya taşıyacağız. Üyelerimiz olan tıbbi teknologların dışında nöbetçi memurluk nöbeti tutturulan sağlık ve diğer yardımcı sağlık personeli arkadaşlarımıza derneğimizce hukuki yardım sağlanacaktır. Durum ayrıca basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Avukat Burak IŞIK
Sağlık Eğitimcileri Derneği

Yorumlar