Sağlıkçıların Yeni Nöbet Ücretleri Bu Şekilde Olacak

Kamuoyunda Tam Gün yasası olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre sağlıkçıların nöbet ücretleri de artırılacak.

Yoğun bakım, acil servis ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde tutulan nöbet ücretleri % 50 oranında artırıldı.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı yeni nöbet ücretlerine göre 112 acil, hastane acil ve yoğun bakımlarında çalışanların mesai fazlası tuttukları nöbet ücretleri %50 artıyor buna göre;

Şuan saatlik 3.80 tl nöbet parası alan lise mezunu sağlıkçı , 5,7 tl
Şuan saatlik 4,20 tl nöbet parası alan önlisans mezunu sağlıkçı, 6,3 tl
Şuan saatlik 6,30 tl nöbet parası alan hekim 9,45 tl nöbet parası alacak

Yorumlar