Bazı Kurumlarda Sağlık Personeli Daha Fazla Maaş Alıyor

Bazı kurumlarda ve kurumların laboratuvar ve araştırma enstitülerinde görev yapan sağlık personelinin aylık ücretleri, diğer kurumlarda aynı unvanlarda görev yapanlara göre daha yüksek belirlenmiştir.

Devlet memurları hakkında uygulanan zam ve tazminatlara ilişkin Kararnamede, sağlık personeli hakkında; unvan, eğitim ve hizmet yılına göre belirlemeler yapılırken, ayrıca bazı sağlık personeli için görev yapılan kurum/birim ayrımına da gidilmiştir. Görev yaptıkları kurum/birime göre haklarında farlı zam ve tazminat rakamları belirlenmiş olan sağlık personelinden mesleki sağlık yükseköğrenim görmüş olan “Bakteriyolog, Biyolog, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laboratuvar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı” kadro unvanlı personel bakımından konuyu değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Yan ödemeler bakımından

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında;Bölge Laboratuvarlarında;Kontrol, Islah, Araştırma Enstitüleri ve Kurumlarında; Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan bazı sağlık personeli için, diğer kurumlardaki emsallerine göre daha yüksek yan ödeme puanları belirlenmiştir.
UNVANYAN ÖDEME PUAN FARKIAYLIK MAAŞTAKİ NET FARK
Bakteriyolog, Biyolog, Tıbbi Teknolog85017,48 TL
Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laboratuvar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı4509,25 TL
Özel hizmet tazminatı bakımından

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında; Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda; Halk Sağlığı Laboratuvarlarında; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve Bölge Laboratuvarlarında (İl laboratuvarları hariç); Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarları gibi yerlerde görev yapan sağlık personelinden mesleki sağlık yükseköğrenim görmüş olanlar için, diğer kurumlardaki emsallerine göre daha yüksek oranda özel hizmet tazminatı belirlenmiştir.
MESLEKİ SAĞLIK YÜKSEKÖĞRENİM SÜRELERİAYLIK DERECESİÖZEL HİZMET ORANI FARKI  AYLIK MAAŞTAKİ NET FARK
Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan*1 – 4 derecelerde%1394,37 TL
*Diğer derecelerde%1287,11 TL
Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan*1 – 4 derecelerde%750,81 TL
*Diğer derecelerde%643,55 TL
Memurunyeri.

Yorumlar