DPB, 25800 atama izninin 1.824′ünü kurumlara dağıttı

Hatırlanacağı üzere, 2014 yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile memur kadroları için toplam 36 bin adet açıktan atama izni verilmiştir. Kamu kurumlarına verilen başkaca bir atama izni sayısı bulunmamaktadır. (Geçen yıla kadar, emeklilik, istifa gibi nedenlerle boşalan kadroların yüzde 50′sine atama yapma izni veriliyordu.)

- Bu 36 binin adet atama izninin 10 bin 200′ü, 2 Ocak 2014 tarihli Başbakan onayı ile MEB’e ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Geriye 25 bin 800 kadro kalmıştır.

- DPB’nin yayımladığı dağılım, 25 bin 800 açıktan atama izninin sadece 1.824′ünü kapsamaktadır. Geriye 23 bin 976 açıktan atama izni kalmıştır. Bu geriye kalan iznin dağıtımı daha sonra yapılacaktır.

NEDEN 1.824 ADETLİK BİR DAĞILIM YAPILDI?

- Geçen yıldan farklı olarak, bu yıl, kurumların 2014 yılı başında kullanabileceği bir atama izni bulunmamaktadır. Geçen yıla kadar tüm kurumlar, bir önceki yıl emeklilik veya istifa yoluyla boşalan kadroların yüzde 50′sine atama yapma hakkına sahip olduğundan, atama izninin dağılımı çıkana kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ancak bu yıl kurumların emeklilik, istifa gibi nedenlerle boşalan kadroların yüzde 50′sine atama yapma izni kaldırılmıştır. Bu nedenle de ne istifa sonrası dönüş ne de nakil yoluyla hiçbir eleman alınamamaktadır.

Şuan tüm kurumlar kilitlenmiş durumdadır. Bu kilidi çözebilmek için 1.824 adetlik bir atama izni kurumlara tahsis edilerek, kurumların en azından acil ihtiyaçlarını gidermeleri amaçlanmıştır. Ancak, Başbakana sunulan üst yazıda “..kalan (25.800) adet atama izin sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,” denilmiştir. Bu ifadeye göre ekli cetvelde 25 bin 800 adet atama izninin olması gerekiyordu. Ancak öğrendiğimize göre bu ifade teknik olarak yanlış yazılmıştır. Şuan için geriye kalan 23 bin 976 kadronun dağılımı daha sonra yapılacaktır.

Yorumlar