Eşitsizlik ve Ücrette Adaletsizlik Var

Halk Sağlığı Kurumuna yapılan başvuruda ilçelerde bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri ve entegre hizmet veren ilçe hastanelerinde görev yapan personele il performans puan ortalamasının yüzde 20′si oranında ek puan verildiği ancak Halk Sağlığı Laboratuarları, Verem Savaş Dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personele ise il performans puan ortalamasının yüzde 10′u oranında ek puan verildiği belirtildi.

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan Başvuruda söz konusu ayrı fark oranı ve ücretlendirme nedeniyle döner sermayeye daha fazla gelir sağlanmasına vesile olan çalışanların daha az ücret aldıklarına dikkat çekildi.

Söz konusu eşitsizliğin ve ücrette adaletsizliğin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

Yorumlar