İnme: Akut infarktüsü - radyoloji öğretici video (BT, MRI, anjiyografi)

yti

Yorumlar