İsteği Dışında Sağlıkçının Ataması Mahkemeden Döndü

Mahkeme Sağlık Müdürlüğü’nden Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne onayı olmadan geçirilen ve derecesi 3’ten 7nci dereceye atanan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni haklı buldu. Türk Sağlık Sen İzmir Şubesi tarafından açılan davada mahkeme, “Personelin isteği olmadan yapılan atama hukuka aykırıdır” dedi.

Mahkeme Sağlık Müdürlüğü’nden Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne onayı olmadan geçirilen ve derecesi 3’ten 7nci dereceye atanan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni haklı buldu. Türk Sağlık Sen İzmir Şubesi tarafından açılan davada mahkeme, “Personelin isteği olmadan yapılan atama hukuka aykırıdır” dedi.

İZİNSİZ ATAMAYA SENDİKA DAVASI
Türk Sağlık Sen Genel Merkez başkan adayı ve Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, istekleri dışında, Sağlık Müdürlüğü’nden Halk Sağlığı Müdürlükleri’ne atanan binlerce sağlık çalışanının mağdur olduğunu söyledi. 663 sayılı KHK ile ile sağlık kurumlarının üçe bölündüğünü belirten Doğruyol, “Bölünmeyle birlikte İl Sağlık Müdürlükleri’nde görevli personellerin bir bölümü, kendilerinin onayı olmadan kadroları Halk Sağlığı Müdürlükleri’ne verildi. Bu personele ‘Bu kadroyu istiyor musunuz’ diye sorulmadı. Halk Sağlığı Müdürlükleri’nde kadro yetersizliği var. Bu müdürlüğe geçirilen sağlık çalışanları maaş kaybı yaşamıyor. Ancak özlük hak kayıpları oldu. Bu konuda da bir düzenleme yapılmadı. Şubemiz olarak açtığımız bir davada kendi isteği dışında halk sağlığı müdürlüğüne geçen bir arkadaşın sağlık müdürlüğüne iadesi sağlandı” diye konuştu.

MAHKEMEDEN TOKAT GİBİ KARAR
İzmir 2.İdare Mahkemesi olayla ilgili şu kararı vardı:
“Sağlık teşkilatında yeni yapılanma gerektiren 663 sayılı KHK hükümleri uyarınca oluşturulan devir komisyonu tarafından, yeni kurulan Halk Sağlığı Müdürlüğündeki personel ihtiyacı nedeniyle davacının devredilen personel kapsamında alınmasında idarenin takdir yetkisi bulunakta ise de, yukarıda anılan 657 sayılı yasa hükmü uyarında memurun isteği olmaksızın bulunduğu kadro derecesinin altında bir kadroya atanmasına hukuken olanak bulunmadığından 3 dereceli kadroda bulunan davacının isteği dışında daha alt durumda olan 7. Dereceli kadroya atanmasında hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Yataklı Tedavi Kurumlarında mesai kesintisizdir. 2010 taksim 55 sayılı genelge, sağlık bakanlığına bağlı personeller 08.00’de masai başlar. 12.-14 arası dönüşümlü olarak yemek yenilebilir. Biz buna itarez ettik. Kurumdan çıkamaz, kurum amiri istediği zaman çağırabilir gibi ifadeler vardı. Bir ay sonra başka bir genel yayınlandı. Mesai 8’de başlark 12.’de biter. 13.’de başlark 5 ‘te biter deniyor. 12. 13 yemek arası deniyor. O zaman hastane boşalır. Biz başhekimlerle tek tek konuştuk. Mesai saatleri biraz esnetildi.

Hastane yöneticisine 5 kuruşluk dava.

İzmir’de gösterdiğimiz başarıları Ankara’ya taşımak istiyoruz.
Sendikal faaliyetler açısından birinci önceliğimiz sağlık çalşıanlarının hakkı ve hukuku olacak. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ülkenin birliği bütünlüğü içerisindeyse bizim herkese kapımız açık.

Sağlık çalışanlarının ardından dimdik duracağız.
4-C ‘lilerin ve 4-B’&lierin sendikalara üye olma hakkında çok sayıda kazandığımız dava var.
Gümüldür’e geçici görevle giden sağlık çalışanları vardı. Nöbet usulü çalıştıkları için 30 günlük mesaisini 7 nöbetle tamamlıyordu. Arkadaşlara 7 gün üzerinden harcırah ödediler. Yargıya gittik kazandık. Arkadaşlar 30 gün üzerin
212 delege var. 15-16 şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Torba Yasa’da özellikle birimlerde nhöbet ücreti yüzde 50 artırıldı. Hepsinde artırılmalı
Ç ünkü örneğin bir hastanede acil sevrise 10 hasta geliyonr. Ancak dahileye servisindte 50 hasta bakılıyor. O serviszteki nemşire uyumuyor. Bir de bazı hastanelerin yöneticlienri, bunu personel üzerinde negatif olarak kullanabiliyonr. Kendine yakın sağlık çalşıanları daha fazla para alsın diye kaydırıyor. Kurum içinde bir adaletsizliğe sebep oluyor.

Yorumlar