Profesör’den Hemşireye Şiddet

SES Çanakkale Şube Başkanı Eftal Yıldırım, “Sağlık emekçisine yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyoruz” dediği açıklamasında “ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji servisinde sendika üyemiz olan Hemşire Özlem Açıkgöz arkadaşımıza, ne yazık ki Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay tarafından, vizit sırasında sözlü ve fiziksel olarak şiddet uygulanmıştır” iddiasında bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çanakkale Şube Başkanı Eftal Yıldırım, dün yaptığı açıklamasında çarpıcı iddialarda bulundu. Yıldırım, ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay’ın bir hemşireye sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü. Yıldırım, “20 Ocak Pazartesi günü, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji servisinde sendika üyemiz olan Hemşire Özlem Açıkgöz arkadaşımıza, ne yazık ki Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay tarafından, vizit sırasında sözlü ve fiziksel olarak şiddet uygulanmıştır. Bir eğitim ve araştırma biriminde mümkün olabileceğini asla düşünemediğimiz bu talihsiz durumun gerçekleşmesi nedeniyle son derece üzgünüz” dedi.

“Kabul edilemez”
Bu durumun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden Yıldırım, “Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, hemşire, sağlık teknisyeni ve diğer görevlilerle ortaklaşa olarak üretilen sağlık hizmeti sırasında; her türlü akademik ve bilimsel unvanları olanlarla, sağlık hizmetini üreten diğer emekçiler arasında, üretilen emeğin değeri bakımından hiçbir fark yoktur. Bu emek bileşenleri arasındaki eğitim düzeyi farklılıkları üzerinden yaratılan bir takım sanal ayrıcalıkların kabulü varsayımıyla bile olsa, hiç kimsenin diğer bir sağlık emekçisine sözlü ya da fiziksel olarak herhangi bir şiddet içeren davranışta bulunması kabul edilemez” dedi.

“ÇOMÜ Tıp yetkilileri gereken tavrı göstermelidir”
“Sağlık emekçilerine yönelik ‘kör şiddet’in ‘Sağlıkta Dönüşüm’ süreci boyunca, özellikle son yıllarda giderek arttığına tanık olanlar tarafından ne yazık ki bu tür olgular kanıksanmaktadır” diyen Yıldırım, “Bu şiddet sarmalı ve kısır döngüsü içinde olanlar artık ‘haber değeri’ bile taşımaz duruma getirilmiştir. Yetkililer ve idari sorumlular tarafından sıklıkla dile getirilen ve sığınılan bir ‘bahane’ olan ‘eğitimsizlik ve hasta psikolojisi’ gibi atıflar, yaşadığımız örnekte olduğu gibi, arka planda gizli kalan nedensellikleri artık yok sayılamaz duruma getirmektedir. Yani sorun, sadece bir ‘eğitim ve cahillik’ sorunu değildir. Sağlık emekçilerinin, kendi çalışma ortamlarında birlikte hizmet ürettiği kimseler tarafından maruz kaldığı davranışların; sağlık hizmetinin üretildiği piyasacı, rekabetçi, emek düşmanı anlayışlar ve koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Biz SES Çanakkale Şube Yönetimi olarak, arkadaşımıza yapılan bu davranışı kamuoyu önünde kınıyor ve Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminden, konuyla ilgili gereken tutumu almalarını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, göz yumulan her olumsuzluk, bu durumları pekiştireceği gibi yöneticileri de aynı tutumun bir ortağı durumuna getirecektir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar