Resen Atamalarda Davalar Kazanılmaya Devam Ediyor

Resen Atamalarda Davalar Kazanılmaya Devam Ediyor

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı yeniden yapılandırılmış, bu kapsamda İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Kamu Hastane Birlikleri oluşturulmuştu.

Sağlık Bakanlığı; il müdürlükleri, birinci basamak sağlık kuruluşları ile hastanelerde kadro ve ihtiyaç fazlası olan personeli unvanlarına göre ihtiyaç olan hizmet birimine görevlendirmek için planlama yapmış ve Sağlık Müdürlükleri ile Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve tıbbi sekreterlik gibi görevlerde çalışan sağlık personeli çalıştıkları yerden alınıp re’sen yerleri değiştirilmişti.

Resen atamalara açılan davalar sonuçlanmaya başladı. Konya da görev yapan bir Sağlık Memuru daha davayı kazandı.İşte dava sonucu:

Yorumlar